eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Roboty budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Roboty budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

2016-11-21 13:18

Roboty budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Budowa © Engels - Fotolia.com

Przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, podatek płacą nie od dochodu, a przychodu. Różne są przy tym stawki tego podatku w zależności od tego, co jest przedmiotem danej czynności. Należy na to zwrócić szczególną uwagę, gdyż w ramach jednego zawodu podatek może być liczony w różnych wysokościach.

Przeczytaj także: Układanie kostki brukowej na ryczałcie ewidencjonowanym

Jako przykład można tutaj podać chociażby usługi spawalnicze. W zależności od tego - mówiąc kolokwialnie - co i gdzie się spawa, stawka ryczałtu może wynieść 8,5% bądź 5,5% od uzyskanego przychodu. Skąd się bierze takie zróżnicowanie?

Otóż w stosunku do przychodów z działalności usługowej co do zasady ma zastosowanie 8,5% stawka ryczałtu ewidencjonowanego. Od reguły tej występują jednakże pewne wyjątki. Jeden z nich odnosi się robót budowlanych, gdzie przychody opodatkowane są stawką 5,5%.
Wszystko zależy zatem od klasyfikacji konkretnej usługi.
Art. 4 pkt 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym mówi, że pod pojęciem działalności usługowej, o której mowa w ustawie - należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Wiodąca przy określaniu danej usługi jest zatem klasyfikacja statystyczna PKWiU z 2008 r.

fot. Engels - Fotolia.com

Budowa

Ryczałtowcy z branży budowlanej płacą 5,5% podatek.


I tak w klasyfikacji tej obiekty budowlane i roboty budowlane zostały sklasyfikowane w części F, działy 41-43 gdzie:
  • pod PKWiU 41 kryją się Budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  • pod PKWiU 42 kryją się Budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  • pod PKWiU 43 kryją się Roboty budowlane specjalistyczne.

Sekcja ta obejmuje:
  • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
  • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.


Przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU 2008 są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności.

Każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.
Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych wykonawcy.

Usługi spawalnicze w budownictwie


W związku z powyższym ważny jest tutaj konkretny charakter usługi a nie przyjęta nazwa. Nieprawidłowym jest postępowanie, zgodnie z którym skoro pod symbolem PKWiU nie mówi się wprost o usługach spawalniczych, to nie mamy z nimi do czynienia w ramach tego grupowania, bowiem że ta konkretna usługa może wchodzi w skład większej całości.

Dla przykładu w dziale 43 PKWiU niektóre usługi spawalnicze wchodzą do tzw. usług specjalistycznych. Chodzi tutaj o usługi spawalnicze związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych lub klimatyzacyjnych (PKWiU 43.22) - mimo że wprost w PKWiU w tym miejscu o usługach spawalniczych nie ma mowy. To samo może tyczyć się przykładowo takich usług związanych ze wznoszeniem budynków (w zakresie chociażby spawania konstrukcji).

Z drugiej strony pod symbolem PKWiU 33.11 zostały sklasyfikowane usługi naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, do których zaliczane są także usługi spawalnicze z tym związane.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: