eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od sprzedaży nieruchomości: nowe przepisy działają wstecz?

Podatek od sprzedaży nieruchomości: nowe przepisy działają wstecz?

2019-04-03 13:43

Podatek od sprzedaży nieruchomości: nowe przepisy działają wstecz?

Które przepisy PIT przy sprzedaży nieruchomości? © Андрей Яланский - Fotolia.com

Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu w 2019 r., nabytych w spadku po zmarłej z w roku 2017, nie stanowi źródła przychodów w podatku dochodowym – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 01.04.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.55.2019.1.MS.

Przeczytaj także: Spłata mieszkania dla ex-męża nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W 1968 r. rodzice wnioskodawczyni uzyskali lokatorskie prawo do lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej, a w 1969 r. prawo do użytkowania na czas nieokreślony garażu.
W 1989 r. rodzice otrzymali od zarządu spółdzielni decyzję o przydziale własnościowego prawa do lokalu, a w 2004 r. spółdzielnia wydała zaświadczenie na podstawie którego wyżej wymienione prawo przysługiwało obojgu rodzicom.

Dnia 24 sierpnia 2013 r. zmarł ojciec wnioskodawczyni, po którym spadek w całości nabyła mama. Zmarła ona 18 czerwca 2017 r., a cały spadek po niej nabyła wnioskodawczyni. Zainteresowana zamierza sprzedać powyższe nieruchomości (mieszkanie i garaż) w 2019 r. Zadała pytanie, czy z tego tytułu zapłaci podatek? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Андрей Яланский - Fotolia.com

Które przepisy PIT przy sprzedaży nieruchomości?

spadek, sprzedaż mieszkania, mieszkanie w spadku, podatek od spadku, kupno mieszkania, ulgi podatkowe, rozliczenia podatkowe, rozliczenia z urzędem skarbowym, sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, sprzedaż nieruchomości, podatek od sprzedaży nieruchomości, podatek od sprzedaży mieszkań i domów, sprzedaż gruntu, ulga mieszkaniowa, cele mieszkaniowe


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnym źródłem przychodów jest określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nabytego w spadku prawa majątkowego istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tego prawa przez spadkodawcę.

Stosownie do art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis zdarzenia należy stwierdzić, że odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garażu w 2019 r. przez Wnioskodawczynię nie będzie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: