eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Symbol PKWiU na fakturze z odwrotnym obciążeniem na potrzeby VAT

Symbol PKWiU na fakturze z odwrotnym obciążeniem na potrzeby VAT

2014-09-30 13:20

Symbol PKWiU na fakturze z odwrotnym obciążeniem na potrzeby VAT

Faktura © © v.poth - Fotolia.com

Co do zasady dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest dokonywana w ramach tzw. odwrotnego obciążenia czyli takiego przypadku, w którym obowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dostawy danego towaru nie jest sprzedawca, a nabywca. W załączniku nr 11 ustawodawca przy poszczególnych towarach powołuje się przy tym na ich symbol PKWiU. Czy ten powinien się znaleźć także na fakturze?

Przeczytaj także: Odwrotne obciążenie a mały podatnik i metoda kasowa w VAT

Taki sposób rozliczania niektórych transakcji wynika z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, który mówi, że podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki:
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli w uproszczeniu mówiąc czynny podatnik VAT),
b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (czyli zarówno podatnicy VAT czynni jak i zwolnieni, którzy w myśl ustawy prowadzą działalność gospodarczą; warto przy tym pamiętać, że ustawa o VAT zawiera własną definicję działalności gospodarczej, w której to mieści się m.in. działalność rolnicza),
c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (przepis ten obejmuje przypadki, w których sprzedawany towar był wykorzystywany jedynie do czynności zwolnionych z podatku i przy jego nabyciu nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego).

W takich sytuacjach (zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT) dokonujący dostawy towarów (a więc mówiąc w uproszczeniu sprzedawca) nie rozlicza podatku należnego. Załącznik nr 11 do ustawy zawiera 41 pozycji i obejmuje m.in. nieprzetworzoną (bądź nisko przetworzoną) stal czy też szeroko rozumiany złom. Jak to już zostało podkreślone wcześniej, przy każdym takim towarze ustawodawca podaje też jego symbol PKWiU.

Co się z kolei tyczy faktur, te powinny zawierać dane wskazane w art. 106e ustawy o VAT (a w niektórych przypadkach też dane wymienione w rozporządzeniu w sprawie faktur). Wskazane regulacje nie przewidują ujmowania na fakturze symbolu PKWiU usługi czy towaru. W zasadzie, w części dotyczącej identyfikacji danej czynności ustawodawca wymaga, aby na fakturze znalazła się nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, miara i ilość lub zakres wykonanych usług oraz cena jednostkowa bez kwoty podatku.

fot. © v.poth - Fotolia.com

Faktura

Na fakturze dokumentującej dostawę towarów w ramach „odwrotnego obciążenia” nie musi być symbolu PKWiU tych towarów


Jedynie w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT podatnik z reguły jest zobowiązany dodatkowo wskazać na fakturze:
a) przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, w oparciu o który stosuje zwolnienie od podatku,
b) przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
c) inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Co się natomiast tyczy sprzedaży w ramach odwrotnego obciążenia, dostawca na fakturze nie powinien podawać stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Na fakturze tej winno się za to znaleźć oznaczenie „odwrotne obciążenie”.
Na fakturze dokumentującej dostawę towarów w ramach „odwrotnego obciążenia” nie musi być symbolu PKWiU tych towarów

Niemniej, pomimo braku ustawowego obowiązku umieszczania na fakturze symbolu PKWiU w przypadku dostawy towarów w ramach odwrotnego obciążenia, jego podawanie nie jest zabronione. Często też można spotkać się z praktyką, że jednak symbol taki zostaje na fakturze umieszczony. Działanie to bowiem niewątpliwie zmniejsza możliwość zaistnienia pomyłki co do takiego sposobu rozliczenia transakcji i jest dla nabywcy ułatwieniem przy sprawdzaniu, czy od zakupionego towaru powinien rozliczyć VAT należny poprzez samoopodatkowanie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: