eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odwrotne obciążenie w podatku VAT - kolejne zmiany w 2015 r.

Odwrotne obciążenie w podatku VAT - kolejne zmiany w 2015 r.

2014-11-22 06:20

Odwrotne obciążenie w podatku VAT - kolejne zmiany w 2015 r.

Odwrotne obciążenie w VAT - szykują się kolejne zmiany © EdwardSamuel - Fotolia.com

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami dotyczącymi mechanizmu odwrotnego obciążenia towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Jakie modyfikacje w tym zakresie chce wprowadzić ustawodawca? Wyjaśniamy poniżej.

Odwrotne obciążenie w VAT - 3 zasadnicze zmiany


Rząd zamierza wprowadzić 3 podstawowe zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wśród nich należy wymienić:
 1. ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenie dla towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, sprzedawanych na rzecz czynnych podatników VAT, gdy wartość transakcji na rzecz danego nabywcy w danym dniu przekracza kwotę 20 tys. zł bez podatku od towarów i usług;
 2. wprowadzenie obowiązku składnia dodatkowych krajowych informacji podsumowujących dla transakcji odwrotnego obciążenia;
 3. rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11).

Zmiany w odwrotnym obciążeniu - limit dzienny sprzedaży

fot. EdwardSamuel - Fotolia.com

Odwrotne obciążenie w VAT - szykują się kolejne zmiany

Rząd zamierza wprowadzić 3 podstawowe zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia.


Jedną z najistotniejszych zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów jest wprowadzenie dziennego limitu sprzedaży dla transakcji odwrotnego obciążenia. Zgodnie z nową treścią art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia miałby zastosowanie w stosunku do dostaw:
 • realizowanych na rzecz podatników o których mowa w art. 15, zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, z wyłączeniem podatników zwolnionych na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust.9 oraz wykonujących czynności podlegając zwolnieniu z VAT w art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy;
 • których wartość na rzecz jednego nabywcy w danym dniu bez kwoty podatku przekracza kwotę 20.000 zł; co ważne obniżenie zapłaty po dniu dokonania dostawy nie miałoby wpływu na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od tych dostaw.

Ograniczenie do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla towarów z załącznika nr 11 ustawy o VAT jest motywowane licznymi wyłudzeniami zwrotu podatku VAT przez przerzucanie obowiązku rozliczenia podatku na nabywcę.

Odwrotne obciążenie a krajowa informacja podsumowująca


Ustawodawca planuje dodanie art. 100a w ustawie o VAT, który nałoży na sprzedawców obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących dotyczących sprzedaży towarów oraz usług, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT.

Podatnik będzie zobligowany do złożenia informacji za okres w którym powstał obowiązek podatkowy w terminach przewidzianych przy “zwykłych” deklaracjach VAT, określonych w art. 99 ust. 1-3 ustawy. W konsekwencji przedsiębiorca będzie składał deklaracje wraz z informacją podsumowującą do 25 dnia miesiąca następującego po obowiązującym go okresie rozliczeniowym (miesiąc bądź kwartał).

Tak jak w przypadku deklaracji VAT-7, VAT-7K czy VAT-UE, podatnik będzie miał prawo do złożenia korekty w razie wystąpienia błędów.

Projekt zmian ustawy o VAT planuje dodanie art. 102 ust. 3, który stanowi o określeniu przez MF wzoru krajowej informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami i zasadami jej wypełnienia.

Ważne!


Krajowa informacja podsumowująca będzie zawierała:
 • nazwę lub imię i nazwisko podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 7 i 8 - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Głównym celem krajowych informacji podsumowujących jest wprowadzenie większej kontroli nad transakcjami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia, co w konsekwencji przyczynić się ma do pełniejszego ograniczenia nadużyć.

Odwrotne obciążenie - zmiany w załączniku nr 11


Zgodnie z nowymi przepisami mechanizmem odwrotnego obciążenia zostaną objęte:
 • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawa złota inwestycyjnego w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
 • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
 • telefony komórkowe, w tym smartfony.

Lista towarów wymienionych w załączniku nr 11 zostanie wydłużona ze względu na liczne nadużycia i oszustwa w branży elektronicznej. Co ważne, również do tych towarów znajdą zastosowanie nowe regulacje dotyczące dziennego limitu sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT w danym dniu bez VAT do kwoty 20.000 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym artykule miały wejść w życie z dniem 1 października 2014 r., jednak ze względu na przedłużający się proces legislacyjny termin ten zostanie znacznie wydłużony. Modyfikacje w tym zakresie najprawdopodobniej zaczną obowiązywać w trakcie 2015 r.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: