eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wydatki na paliwo do służbowego samochodu w ryczałcie pracownika

Wydatki na paliwo do służbowego samochodu w ryczałcie pracownika

2015-12-02 12:56

Wydatki na paliwo do służbowego samochodu w ryczałcie pracownika

Wydatki na paliwo do służbowego samochodu w ryczałcie pracownika © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Od 2015 r. ustawodawca uregulował zasady określania przychodu po stronie pracownika z tytułu udostępnienia mu do celów prywatnych służbowego samochodu. Przychód taki został określony ryczałtowo i uzależniony jest od pojemności skokowej silnika samochodu jak też ilości dni, w których pracownik jest uprawniony do korzystania z niego. To, czy w kwocie tej mieści się także paliwo, wywołuje spół pomiędzy podatnikami a fiskusem.

Przeczytaj także: Koszty paliwa w ryczałcie za używanie służbowego samochodu?

Nie ma wątpliwości, że nieodpłatne korzystanie prywatnie ze służbowego samochodu stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Do końca 2014 r. występował duży kłopot z prawidłowym ustaleniem wartości tego przychodu. Z jednej strony trudno bowiem było określić, w na jakiej podstawie go ustalić, z drugiej zaś zakreślić katalog czynności, które do użytku prywatnego się zaliczają (np. czy mieści się w nim także dojazd do i z pracy).

Przychód w ryczałtowej wysokości


Z początkiem 2015 r. ustawodawca postanowił uregulować jedną kwestię - wartość pieniężna przychodu z tytułu wykorzystywania służbowych samochodów do celów prywatnych. I tak zgodnie art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowy m od osób fizycznych wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 1600 cm3.

Jeżeli natomiast pracownik korzysta ze samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych. Gdyby zaś świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych było częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w sposób podany wyżej, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika. O tym mówią ust. 2b i 2c przytoczonej regulacji prawnej.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Wydatki na paliwo do służbowego samochodu w ryczałcie pracownika

Ostatni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu mówi, że koszt zużycia paliwa w czasie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych nie jest ujęty w ryczałcie.


Paliwo w limicie czy poza nim?


Wydawać by się mogło, że wprowadzone regulacje są logiczne oraz ostatecznie rozwiązują problem prawidłowego określenia przychodu z tytułu korzystania ze służbowego auta. Niestety wyjaśnienie jednej kwestii przyniosło problemy w kolejnej.

Otóż sprawa jest jasna w zakresie samego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do wykorzystywania go do celów prywatnych. Pytanie jednak, czy w ryczałtowej kwocie przychodu pracownika mieści się jedynie samo udostępnienie pojazdu, czy też także inne wydatki z nim związane. Największym z nich jest oczywiście paliwo służące do napędu pojazdu.

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach uznają, że w ryczałcie mieści się jedynie udostępnienie samochodu. Jeżeli pracownik do jazd prywatnych tankuje go również za firmowe pieniądze, których nie musi zwracać, to od tego dodatkowego świadczenia powinien dodatkowo zapłacić podatek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15.05.2015 r. nr IPPB2/4511-296/15-2/AS wskazał, że skoro w przepisach podatkowych ustawodawca zapisał, iż wartość pieniężna nieodpłatnych świadczeń przysługująca pracownikom z tytułu „wykorzystywania samochodu służbowego na potrzeby prywatne”, to ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. W sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika np. na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wówczas wartość tego paliwa będzie stanowić opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać w cenie rynkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20.102.105 r. nr IBPB-2-2/4511-501/15/ZuK doprecyzował, że w kwocie ryczałtu mieszczą się: opłata rejestracyjna, opłata za obowiązkowe przeglądy (badania), składki na ubezpieczenie samochodów (ubezpieczenia dobrowolne i OC), koszty obsługi floty czy też koszty napraw i serwisów (wynikających z prawidłowego użytkowania samochodu jak również narzucone przez leasingodawcę).

Niemniej ryczałt taki nie obejmuje paliwa.

WSA: w ryczałcie także paliwo


Ostatni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (z dnia 3 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1595/15) wskazuje jednak zgoła co innego. Wyrok tyczy się interpretacji, w której to organ ją wydający stanął na stanowisku, że koszt zużycia paliwa w czasie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych nie jest ujęty w ryczałcie wynikającym z art. 12 ust. 2a przytoczonej ustawy.

WSA takie stanowisko uznał za błędne. Jego zdaniem ryczałt ten dotyczy nie tylko kosztów stałych utrzymania samochodu, ale także wydatków na paliwo. Powinien on bowiem obejmować wszelkie wydatki, które ponosi pracodawca z tytułu udostępnienia samochodu pracownikom.

Wyrok WSA jest stosunkowo „świeży” i nieprawomocny. Nie opublikowano też jeszcze jego pisemnego uzasadnienia. Czekamy na nie z niecierpliwością, jako że wyrok ten może zapoczątkować korzystną dla podatników linię orzeczniczą w omawianym zakresie. Ciekawe mogą okazać się też argumenty, które sąd użyje w uzasadnieniu w celu poparcia takiego stanowiska.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: