eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Handel wystawkami na ryczałcie: dowód zakupu

Handel wystawkami na ryczałcie: dowód zakupu

2012-02-27 08:45

Nieodpłatne nabycie towarów z tzw. wystawek, w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może być udokumentowane dowodem wewnętrznym lub protokołem przyjęcia zawierającym oznaczenie towaru według ilości i cech charakterystycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 30.09.2010 r. nr ILPB1/415-852/10-2/AG.

Przeczytaj także: Handel online w grze komputerowej z ryczałtem ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatnik zamierza zająć się handlem używanymi towarami domowego użytku przywożonymi zza granicy, które nabywane będą w sposób nieodpłatny z tzw. wystawek. Wystawki te polegają na tym, że mieszkańcy danego miasta w określonym dniu wystawiają przed dom rzeczy im niepotrzebne, które ktoś może sobie nieodpłatnie zabrać, a osoba je wystawiająca nie musi danych rzeczy wyrzucać. Powstała wątpliwość, jak dokumentować takie nieodpłatne nabycie przedmiotów, aby następnie sprzedawać je na rynku polskim? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisami art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci. Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne.

Jednocześnie istotnym jest, iż dla nabywającego własność rzeczy niczyjej w celu jej dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nabycie takie stanowi operację gospodarczą, która musi zostać udokumentowana formalno-prawnym dowodem księgowym.

Treść art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) stanowi, iż podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. Jednocześnie w myśl art. 4 ust. 3 ww. ustawy do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zatem należy uznać, iż przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie normują w żaden sposób zasad dokumentowania nabycia rzeczy ruchomych (towarów) porzuconych przez poprzedniego właściciela w zamiarze wyzbycia się ich własności w miejscu zwanym „wystawką”.

Z treści przytoczonego powyżej przepisu wynika jedynie obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, nie zaś obowiązek wprowadzania ich do ewidencji towarów handlowych.

Mając na uwadze wynikającą z przepisów ogólnych konieczność dokumentowania każdej operacji gospodarczej należy uznać, iż nieodpłatne nabycie towarów – w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - może być udokumentowane dowodem wewnętrznym lub protokołem przyjęcia zawierającym oznaczenie towaru według ilości i cech charakterystycznych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: