eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Przychody z praw majątkowych bez 20% kosztów uzyskania przychodu

Przychody z praw majątkowych bez 20% kosztów uzyskania przychodu

2016-03-14 13:17

Przychody z praw majątkowych bez 20% kosztów uzyskania przychodu

Przychody z praw majątkowych bez 20% kosztów uzyskania przychodu © Sergey - Fotolia.com

Do przychodów z działalności twórczej można stosować koszty zryczałtowane w wysokości 50% bądź rzeczywiste. Te pierwsze są jednak limitowane. Po przekroczeniu rocznego limitu tych kosztów podatnik nie może do uzyskanych z tego tytułu przychodów stosować kosztów 20%. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11.07.2014 r. nr III SA/Wa 78/14.

Przeczytaj także: Tłumaczenie tekstu z 50% kosztami uzyskania przychodu?

Sprawa tyczyła się podatniczki, która nie prowadziła działalności gospodarczej, a na mocy zawieranych umów o dzieło tworzyła scenariusze do serialu telewizyjnego. Tworząc dany odcinek zainteresowana przenosi na producenta serialu także wyłączne autorskie prawa majątkowe i zależne do rozporządzania i korzystania z utworu oraz utworów zależnych powstałych na podstawie utworu.

Pisane scenariusze tworzą utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu. Te jednak są limitowane. W związku z tym skarżąca wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, czy po przekroczeniu limitu tych kosztów do otrzymywanych należności w ramach umowy o dzieło będzie mogła stosować koszty 20%? Jej zdaniem uprawnienie takie jak najbardziej przysługuje.

fot. Sergey - Fotolia.com

Przychody z praw majątkowych bez 20% kosztów uzyskania przychodu

Do przychodów z działalności twórczej można stosować koszty zryczałtowane w wysokości 50% bądź rzeczywiste. Te pierwsze są jednak limitowane. Po przekroczeniu rocznego limitu tych kosztów podatnik nie może do uzyskanych z tego tytułu przychodów stosować kosztów 20%.


Innego zdania był jednak organ podatkowy.
Uznał on, że skoro wnioskodawczyni, tworząc scenariusze odcinków serialu telewizyjnego, otrzymuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na producenta praw autorskich oraz rozporządzania i korzystania z utworów, stanowiących utwory ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to może do osiągniętych przychodów w części, która odpowiada za prace twórcze, w ramach umowy o dzieło zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Koszty te nie mogą jednak przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej

Do przychodów z praw majątkowych nie można natomiast bezwzględnie stosować 20% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w przepisie art. 22 ust. 9 pkt 4. Mają one zastosowanie tylko do przychodów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 u.p.d.o.f.

Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację organowi wydającemu interpretację podatkową. WSA wyjaśnił, że uzyskany przez twórców przychód z tytułu zawartej umowy o dzieło przenoszącej prawa autorskie, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z paw majątkowych. Do przychodów takich natomiast, zgodnie z art. 22 ust. 9a updof stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% po tzw. ZUS-ach, niemniej te nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Podatnik może przy tym stosować tutaj koszty rzeczywiście poniesione bez jakichkolwiek limitów, jeżeli udowodni że te są wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej.
Sąd podkreślił też, że skarżąca nie może dokonywać swobodnej kwalifikacji poszczególnych kategorii przychodów do określonych źródeł przychodów w zależności od oczekiwanych korzyści podatkowych. Dwudziestoprocentowe koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie tylko do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 2,4,6 i 8 u.p.d.o.f.

Skarżąca zaś, osiągając przychody z praw majątkowych, może na zasadzie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. korzystać z pięćdziesięcioprocentowych kosztów uzyskania przychodu, jednakże do kwoty limitu określonego w art. 22 ust. 9a u.p.d.o.f. Po jego przekroczeniu nie będzie mogła zastosować art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy albowiem nie ma on do niej zastosowania.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: