eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Umowa zlecenie z pracownikiem z Ukrainy: dodatek za rozłąkę

Umowa zlecenie z pracownikiem z Ukrainy: dodatek za rozłąkę

2016-04-28 13:35

Umowa zlecenie z pracownikiem z Ukrainy: dodatek za rozłąkę

Umowa © zimag3 - Fotolia.com

Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikowi korzysta ze zwolnienia, o ile jest wypłacany na podstawie określonych przepisów. Wśród nich nie znalazły się przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowy zlecenie. W związku z tym wypłata takiego dodatku jest opodatkowana - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.04.2016 r. nr IBPB-2-1/4511-165/16/BJ.

Przeczytaj także: Dodatek za rozłąkę przy umowie zleceniu z podatkiem dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zamierza zatrudnić na podstawie umów zlecenia pracowników pochodzących z Ukrainy, którym będą zlecane prace związane z opieką nad osobami starszymi z zamieszkaniem. Będą oni musieli z własnych środków pokryć koszty pobytu.

Wnioskodawca zamierza w związku z tym wypłacać im dodatek za rozłąkę tym z nich, których miejsce wykonywania zlecenia będzie inne niż miejscowość stałego zamieszkania. Dodatek ten stanowiłby wysokość diety za każdy dzień pobytu u podopiecznego (30 zł za dobę).

W miejsce powyższego świadczenia wnioskodawca rozważa też wprowadzenie zwrotu kosztów wyżywienia w wysokości diety za każdy dzień pobytu u podopiecznego dla zleceniobiorców świadczących usługi opieki nad osobami starszymi, których stałe miejsce zamieszkania jest na Ukrainie.

W zawieranych umowach znajdą się stosowne regulacje określające przyznane świadczenia. Wnioskodawca wskazał, że złożony wniosek dotyczy tylko i wyłącznie osób, które stałe miejsce zamieszkania mają na Ukrainie i przyjadą do Polski świadczyć usługi opieki nad osobami starszymi. Zapytał on, czy wypłacany dodatek za rozłąkę będzie tutaj korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. zimag3 - Fotolia.com

Umowa

Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikowi korzysta ze zwolnienia, o ile jest wypłacany na podstawie określonych przepisów. Wśród nich nie znalazły się przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowy zlecenie. W związku z tym wypłata takiego dodatku jest opodatkowana.


W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zidentyfikował jako odrębne źródło przychodu – działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
-z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. (...)

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: