eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Karta podatkowa na naukę gry na fortepianie nie zawsze możliwa

Karta podatkowa na naukę gry na fortepianie nie zawsze możliwa

2016-04-29 12:39

Karta podatkowa na naukę gry na fortepianie nie zawsze możliwa

Nauka gry na fortepianie © micromonkey - Fotolia.com

Podatnik zamierzający udzielać lekcji gry na instrumentach muzycznych może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową ale pod warunkiem, że w danej lekcji uczestniczy tylko jeden uczeń. Jeżeli będzie ich większa liczba, prawo do opodatkowania kartą nie przysługuje - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25.04.2016 r. nr IBPB-1-1/4511-102/16/WRz.

Przeczytaj także: Karta podatkowa - stawki podatku na rok 2016

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest nauczycielem muzyki (posiada wykształcenie muzyczne i pedagogiczne). Pracuje w trzech różnych szkołach na część etatu. W przyszłym roku zamierza podjąć dodatkową działalność zarobkową w zakresie nauczania gry na instrumentach muzycznych takich jak fortepian, gitara, akordeon, keyboard i flet prosty. Jego uczniami będą dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

Wskazane lekcje będą udzielane zarówno indywidualnie jak i w sposób łączony, nie więcej jednak niż dwie osoby na jednej lekcji. W tym drugim przypadku grać będzie jedna osoba, druga natomiast będzie oceniać popełniane błędy pod kątem swoich umiejętności, następnie następuje zamiana osoby grającej z przyglądającą się.

Opisane usługi nauki gry nie będą świadczone na rzecz szkoły czy innego podmiotu. Będzie to nauka prywatna. Umowa ze szkołą lub z innym podmiotem będzie dotyczyła wyłącznie wynajmu pomieszczenia do prowadzenia zajęć lub sali w celu przeprowadzenia koncertu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym może korzystać z opodatkowania kątem swoich umiejętności, następnie następuje zamiana osoby grającej z przyglądającą się kartą podatkową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) W myśl art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

fot. micromonkey - Fotolia.com

Nauka gry na fortepianie

Podatnik zamierzający udzielać lekcji gry na instrumentach muzycznych może skorzystać z opodatkowania kartą podatkową ale pod warunkiem, że w danej lekcji uczestniczy tylko jeden uczeń.


Z części XI „Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny” „Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej” stanowiącej Załącznik nr 3 do ww. ustawy wynika, że stawka tego podatku uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na udzielanie lekcji.

Natomiast, za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień do części XI Załącznika Nr 3 do tej ustawy). Jednocześnie w ww. ustawie brak jest uregulowań dotyczących zasad opodatkowania w formie karty podatkowej działalności w przypadku udzielania lekcji nauki gry na instrumentach muzycznych na rzecz szkoły lub świetlicy środowiskowej.

Wskazać przy tym należy, że opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi preferencyjną formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i jako wyjątek od zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z tej działalności na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), może być stosowane wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, wskazanych w ww. ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Powyższe oznacza, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania lekcji na godziny, działalność ta może być opodatkowana w formie karty podatkowej, jedynie w przypadku, gdy podatnik świadczy ww. usługi wyłącznie w postaci lekcji indywidualnych, tj. prowadzonych na zasadzie jedna godzina nauki z jednym uczniem. Jak wynika bowiem z literalnego brzmienia cytowanych objaśnień do części XI Załącznika Nr 3 do ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, pod pojęciem udzielania lekcji na godziny, uważa się wyłącznie pomoc udzielaną w trakcie tej godziny jednemu „uczniowi”, a nie dwóm lub grupie uczniów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in. że Wnioskodawca zamierza prowadzić lekcje nauki gry na instrumentach muzycznych. Lekcje te będą udzielane zarówno indywidualnie (tj. jedna lekcja z jednym uczniem) - w przypadku nauki gry np. w domu ucznia, jak też - w przypadku nauki gry np. w szkole - w sposób łączony, ale nie więcej niż dwie osoby na jednej lekcji.

Biorąc powyższe pod uwagę, mając na względzie literalne brzmienie wskazanych w niniejszej interpretacji przepisów (wykładnia gramatyczna), stwierdzić należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, już tylko z uwagi na okoliczność, że Wnioskodawca będzie udzielał lekcji nauki gry na instrumentach muzycznych więcej niż jednemu uczniowi w czasie jednej lekcji wykluczona jest możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania w formie karty podatkowej. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: