eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wydatki związane z prowadzeniem procesu sądowego w kosztach podatkowych

Wydatki związane z prowadzeniem procesu sądowego w kosztach podatkowych

2019-08-26 06:55

Wydatki związane z prowadzeniem procesu sądowego w kosztach podatkowych

Sprawy w sądzie w kosztach podatkowych firmy © Sebastian Duda - Fotolia.com

Prowadzenie biznesu obarczone jest ryzykiem wdania się w różnego rodzaju spory z kontrahentami, które nierzadko kończą się na sali sądowej. Spór sądowy to niejednokrotnie jedyna możliwość dochodzenia swoich praw. Jak jednak wiadomo, załatwienie sprawy za pośrednictwem sądu, wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów związanych z prowadzeniem procesu (koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego). Dobra wiadomość jest taka, że w niektórych przypadkach, koszty te będą mogły być jednak zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Przeczytaj także: Proces sądowy: koszty postępowania jako podatkowe?

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP oraz wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła pozyskiwania przychodu.
Należy zauważyć, że wydatki związane z prowadzeniem procesu sądowego nie zostały wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Tym samym, mogą one stanowić dla podatnika koszty uzyskania przychodów, po spełnieniu pozostałych przesłanek zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

Niewątpliwie prowadzenie sporu z kontrahentem związane jest z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Toczenie sporów mieści się bowiem w zakresie zwykłego ryzyka gospodarczego.

Ponadto, jeśli spór dotyczy roszczeń o charakterze majątkowym (związanych np. z dochodzeniem należności lub kwestionowaniem obowiązku jej zapłaty), chęć dążenia do jego rozstrzygnięcia oraz ponoszone w związku z tym koszty, można z pewnością uznać za racjonalne oraz uzasadnione ekonomicznie.

Tym samym, poniesione przez podatnika koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego w związku z prowadzonym procesem, co do zasady, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.08.2017 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.200.2017.2.MM).

fot. Sebastian Duda - Fotolia.com

Sprawy w sądzie w kosztach podatkowych firmy

Proces sądowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest czymś nadzwyczajnym. Związane z nim wydatki na ogół mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – zarówno w przypadku spraw wygranych jak i przegranych. Inaczej jednak jest w przypadku, gdy proces wynika z niedbalstwa czy zaniechania samego zainteresowanego.


Powyższa konkluzja dotyczy zarówno kosztów związanych z procesami wygranymi, jak i tymi które zakończyły się dla podatnika niepomyślnie. Jak wskazał bowiem Dyrektor Krajowej Informacji w interpretacji indywidualnej z 16.07.2019 r. (znak: 0111-KDIB1-3.4010.215.2019.1.MBD) „fakt przegrania sporu, nie decyduje o możliwości zakwalifikowania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ale decydujące znaczenie ma czy dany koszt został poniesiony w celu zabezpieczenia bądź zapewnienia źródła przychodu (…).

Niemniej jednak nie zawsze koszty związane z prowadzonym procesem będą kosztem podatkowym. Kosztami podatkowymi nie będą bowiem te wydatki, które zostały poniesione bezzasadnie, czyli z winy podatnika - np. jeśli proces został zainicjowany niewykonaniem przez niego zobowiązania (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.02.2017 r., znak: 1462-IPPB3.4510.1039.2016.1.DP oraz z 25.04.2019 r., znak: 0115-KDIT3.4011.81.2019.1.PSZ). Co do zasady bowiem, kosztem podatkowym nie mogą być wydatki, których przyczyną poniesienia jest niewłaściwe postępowanie podatnika.

Badając zatem możliwość zaliczenia kosztów procesu do kosztów uzyskania przychodów, należy każdorazowo dokonać indywidualnej analizy danego przypadku, mając na uwadze szczegóły danej sprawy i przesłanki jakimi kierował się podatnik, a także strona przeciwna oraz poznać rozstrzygnięcie sądu wraz z jego uzasadnieniem.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: