eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Faktura korygująca na zwrot środka trwałego w podatku dochodowym

Faktura korygująca na zwrot środka trwałego w podatku dochodowym

2016-07-07 13:25

Faktura korygująca na zwrot środka trwałego w podatku dochodowym

Faktura © apops - Fotolia.com

Dokonany zakup firmowy nie zawsze jest trafiony (czyli nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań) i nowy nabywca chce dokonać jego zwrotu. W takim przypadku w chwili zwrotu sprzedawca wystawia fakturę korygującą, która pomniejsza koszty uzyskania przychodów nabywcy (i odpowiednio przychody sprzedawcy). Czy tak samo można postąpić w przypadku środka trwałego, którego amortyzacja już się rozpoczęła?

Przeczytaj także: Nowa korekta kosztów i przychodów: jakie kursy walut obcych?

Pół biedy, jeżeli zwrot środka trwałego nastąpiłby jeszcze przed rozpoczęciem jego amortyzacji. Wówczas bowiem „nie trafił on jeszcze do kosztów uzyskania przychodu”. Dlatego też faktura korygująca stanowi tutaj podstawę ewentualnych zapisów w ewidencji środków trwałych (gdy do takich składników majątku zakup został już zaliczony i musi nastąpił jego wykreślenie) oraz prawidłowego rozliczenia podatku VAT.

Niemniej może się zdarzyć, że zwrot takiego składnika majątku nastąpi dopiero po kilku miesiącach od jego zakupu i zaliczeniu części (bądź całości - w przypadku amortyzacji jednorazowej) odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. Jak w takim przypadku rozliczyć fakturę korygującą?
Amortyzacja środków trwałych
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych wskazują, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten został wprowadzony do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową (czyli pełne zamortyzowanie środka trwałego) lub w którym zostanie postawiony w stan likwidacji, zbytu lub zostanie stwierdzony jego niedobór.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wystawienie w opisanym przypadku faktury korygującej na zwrot towaru (nawet zaliczonego u nabywcy do środków trwałych) jest jak najbardziej rozwiązaniem prawidłowym. U nowego właściciela przy tym niewątpliwie zakończenie amortyzacji środka trwałego nastąpi również w przypadku zwrotu tego składnika majątku sprzedawcy (w takiej sytuacji przestaje on spełniać definicję środka trwałego, a jedynie te podlegają amortyzacji). Jeżeli amortyzacja już się rozpoczęła, konieczna będzie też odpowiednia korekta dotychczas naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

fot. apops - Fotolia.com

Faktura

Data otrzymania faktury korygującej od sprzedawcy będzie wyznaczała moment, na który dokonane odpisy amortyzacyjne u nabywcy danego składnika majątku zostaną wykorygowane z kosztów uzyskania przychodów.


Powstaje przy tym pytanie, jak (w którym momencie) taką korektę przeprowadzić? O ile w latach ubiegłych powyższe powodowało istotne wątpliwości interpretacyjne, tak od 01 stycznia 2016 r. sprawa wydaje się być ujednolicona. Ustawodawca wprowadził bowiem do ustaw podatkowych przepisy regulujące kwestię korygowania kosztów i przychodów podatkowych.
Art 22 ust. 7c-7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15 ust. 4i-4j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Jeżeli w takim okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym w rozpatrywanym przypadku (gdy czynność zwrotu środka trwałego nastąpi w 2016 r.) to data otrzymania faktury korygującej od sprzedawcy będzie wyznaczała moment, na który dokonane odpisy amortyzacyjne u nabywcy danego składnika majątku zostaną wykorygowane z kosztów uzyskania przychodów. Powyższe obejmuje zarówno amortyzację naliczoną i zaliczoną w ciężar kosztów roku 2016 jak i w okresie wcześniejszym.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: