eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Firma na ryczałcie: zagraniczny zakład bez podatku dochodowego

Firma na ryczałcie: zagraniczny zakład bez podatku dochodowego

2016-10-06 13:05

Firma na ryczałcie: zagraniczny zakład bez podatku dochodowego

Firma na ryczałcie: zagraniczny zakład bez podatku dochodowego © jk1991 - Fotolia.com

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zawsze jest związane z koniecznością opłacania tutaj podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mogą z reguły wybierać w różnych formach opodatkowania takiej działalności. Nad wyborem takim warto dobrze się zastanowić, zwłaszcza gdy firma ma działać także za granicą.

Przeczytaj także: Zakład zagraniczny a spółka zależna

Firmy działające nie tylko w kraju ale i za granicą, bardzo często mają tam utworzony tzw. zakład na potrzeby podatkowe. Zagraniczny zakład oznacza, że przychody uzyskane w ramach jego prowadzenia są opodatkowane co najmniej w kraju ich uzyskania (czyli przykładowo w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji itd.).
Niemniej przedsiębiorca (polski rezydent podatkowy), który prowadzi za granicą jedynie zakład, zaś firmę ma zarejestrowaną w Polsce, w dalszym ciągu z podatków rozliczać musi się także w Polsce. Polska rezydencja podatkowa przesądza bowiem o wystąpieniu nieograniczonego obowiązku podatkowego - czyli konieczności rozliczenia się tutaj z całości uzyskanych dochodów, jakie taki podatnik uzyska (w tym także z reguły i zagranicznych).

Wyżej wskazaną zasadę stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniach, których stroną jest Polska. Umowy takie regulują m.in. zasady rozliczania podatków od położonych w danym państwie zagranicznych zakładów przedsiębiorcy.
Uwaga!
Pojęcie zakładu w myśl umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest rozumiane bardzo szeroko. Niekiedy wystarczy wykonywać czynności w jednym miejscu przez odpowiednio długi okres czasu, aby potraktować je jako zakład, nawet wówczas, gdy przedsiębiorca nie ma do tego miejsca żadnego tytułu prawnego (czyli chociażby zawartej umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, o własności nie wspominając).

fot. jk1991 - Fotolia.com

Firma na ryczałcie: zagraniczny zakład bez podatku dochodowego


I tak dla przykładu umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Niemcami wskazuje (art. 7), że zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.
Mówiąc zatem innymi słowy, prowadzenie w ramach zakładu w Niemczech przez polską firmę wiąże się z koniecznością rozliczania podatku od tego zakładu w Niemczech (co skutkuje także prowadzeniem odpowiednich urządzeń księgowych zgodnie z miejscowymi przepisami). Jeżeli natomiast zakład nie występuje, to pomimo wykonywania określonych czynności w Niemczech, podatku dochodowego z tego tytułu tam się nie rozlicza.

Czy dochód taki należy przy tym opodatkować także w Polsce? Odpowiedź na to pytanie zależy od stosowanej metody o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku Niemiec zastosowanie ma tzw. metoda wyłączenia z progresją, która mówi, że dochody niemieckie są zwolnione z podatku dochodowego w Polsce, niemniej wpływają na stawkę krajowego podatku płaconą od dochodów tu opodatkowanych.
Dla przykładu zatem Polak uzyskujący dochody wyłącznie w Niemczech, w Polsce podatku nie zapłaci w ogóle. Jeżeli jednak obok nich uzyskuje także dochody tutaj opodatkowane, to podatek od nich będzie wyższy aniżeli w przypadku, gdyby dochody zagraniczne nie wystąpiły. Te bowiem podniosą stawkę podatku stosowaną do dochodów w Polsce opodatkowanych.

Tak jednak jest w przypadku dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Przedsiębiorca natomiast może korzystać z innych form opodatkowania - chociażby ryczałtu ewidencjonowanego - bardzo popularnego przy usługach budowlanych (z uwagi na stosunkowo niską stawkę podatku na poziomie 5,5%) czy podatku liniowego. Czy również i tutaj trzeba liczyć się z wyższym podatkiem od dochodów (przychodów) uzyskanych w Polsce?
Przy tej metodzie unikania podwójnego opodatkowania nie. Dochody uzyskane w zagranicznym zakładzie nie mają tutaj wpływu na wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którą opodatkowane są przychody z działalności prowadzonej w Polsce, czy stawkę podatku liniowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 02.08.2013 r. nr IPPB1/415-478/13-4/IF wyjaśnił, że „(...) dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji nie podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płaci określoną stawkę ryczałtu, wynikającą z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zastosowanie metody wyłączenia z progresją nie wpłynie na zmianę stawki ryczałtu.

Wskazać również należy, iż z konstrukcji zeznania PIT-28 oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego nie wynika obowiązek wykazania dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji razem z przychodami osiągniętymi w Polsce opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.(...)”

Sytuacja ta ulega diametralnej zmianie, gdy zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego. Wtedy to dochody zagranicznego zakładu trzeba dodać do krajowych i od sumy policzyć podatek, który następnie może być pomniejszony o podatek zapłacony za granicą.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: