eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › W 2017 r. tylko miesięczne informacje podsumowujące VAT-UE

W 2017 r. tylko miesięczne informacje podsumowujące VAT-UE

2017-01-20 13:28

W 2017 r. tylko miesięczne informacje podsumowujące VAT-UE

Informacje VAT UE tylko miesięczne © pichetw - Fotolia.com

Konieczność kontrolowania obrotu pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE wymogła nałożenie na podatników obowiązku składania zbiorczych informacji o transakcjach zawartych wewnątrz Unii. Mowa tutaj o informacjach VAT-UE. W roku 2017 zaczną obowiązywać ich nowe wzory z uwagi na zmiany zasad sporządzania takich dokumentów.

Przeczytaj także: Nowe zasady rejestracji podatników VAT w 2017 r.

Przypomnijmy, obowiązek składania informacji podsumowujących ciąży na tych podatnikach, którzy
  • dokonują wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów
  • dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów
  • uczesniczą w dostawach towarów w ramach procedury uproszczonej dla transakcji trójstronnych
  • świadczą usługi na rzecz kontrahentów unijnych.

W informacji podsumowującej nie są jednakże wykazywane wszystkie usługi, a jedynie te, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, czyli ogólną regułą miejsca ustalania świadczenia/opodatkowania (tam gdzie znajduje się ich nabywca).

Do końca 2016 r. podatnicy mogli składać informacje podsumowujące za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji w przypadku gdy dotyczyły one:
  • WDT i towarowych transakcji trójstronnych, gdy całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekraczała w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł,
  • WNT, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekraczała w danym kwartale 50.000 zł,
  • świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest unijny nabywca, ustalany wg reguły ogólnej.

Ci, którzy nie spełniali powyższych przesłanek, VAT-UE składali za okresy miesięczne. Elektronicznie termin złożenia VAT-ów unijnych wydłużał się natomiast z 15-tego do 25-tego dnia miesiąca następującego po okresie, za który rozliczenie było składane.

Co w nowym roku?


Nowelizacja VAT przyniosła w zakresie składania informacji VAT-UE rewolucyjne zmiany. O ile zakres przedstawianych w nich informacji pozostał taki sam, tak zlikwidowano możliwość ich składania za okresy kwartalne (dotychczasowe regulacje tej kwestii z ustawy zostały usunięte).

Mało tego, od 2017 r. informacje podsumowujące VAT-UE są składane do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy i tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wersje papierowe zostały zlikwidowane!

fot. pichetw - Fotolia.com

Informacje VAT UE tylko miesięczne

I składane tylko elektronicznie. Ten kto się nie dostosuje, zapłaci mandat jak z wykroczenie skarbowe.


Podatnik, który się do powyższego nie dostosuje (i prześle deklarację papierową), musi liczyć się z wymierzeniem mu mandatu jak za wykroczenie skarbowe. Tak samo jest w przypadku korekt informacji podsumowujących - poczynając od pierwszego rozliczenia za 2017 r. mogą one być składane jedynie drogą elektroniczną.

Deklaracje zerowe


Sam status zarejestrowania podatnika jako unijnego (a więc VAT UE) nie jest wystarczający do złożenia informacji podsumowującej. Konieczne jest także powstanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności podlegających wykazaniu w informacji podsumowującej.
Mówiąc innymi słowy, jeżeli w deklaracji nie ma czego wykazać (czyli nie wystąpiło u podatnika WDT, WNT ani świadczenie usługi dla kontrahentów unijnych) - nie należy jej składać.

Zupełnie inaczej jest przy deklaracjach rozliczających podatek VAT (a więc VAT-7 czy VAT-7K). Te składamy nawet, gdy przyjmują wartości zerowe.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: