eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zakupy bez odliczenia VAT w deklaracji i ewidencji JPK_VAT

Zakupy bez odliczenia VAT w deklaracji i ewidencji JPK_VAT

2017-01-23 13:49

Zakupy bez odliczenia VAT w deklaracji i ewidencji JPK_VAT

Ewidencja JPK_VAT a deklaracja © Antonioguillem - Fotolia.com

Przywykliśmy, że w ewidencji zakupu VAT są ujmowane wszystkie faktury zakupowe (oraz dokumenty z nimi zrównane, np. niektóre paragony czy bilety). Na dowodach takich jednak nie zawsze występuje kwota podatku VAT, czy też podatek taki jest, ale podatnik nie ma prawa do jego odliczenia. Czy i takie faktury trzeba w ewidencjach VAT ujmować?

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża czyli towary używane w JPK_VAT z deklaracją

Podatnicy rozliczający podatek VAT są obowiązani prowadzić ewidencję, która będzie zawierała dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej, czyli pozwalającej na prawidłowe rozliczenie takiego podatku.

To, co w ewidencji powinno się znaleźć, określa art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Są to m.in. dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości podatku należnego, korekt podatku należnego, a także kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, czy korekt podatku naliczonego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ustawa nie nakazuje prowadzić odrębnych ewidencji do sprzedaży i odrębnych ewidencji do zakupu. Mówi wręcz o jednej ewidencji VAT, na podstawie której należy prawidłowo sporządzić deklaracje. Niemniej ze względów praktycznych i technicznych w firmach z reguły ewidencje takie są prowadzone odrębnie i to w dodatku w rozbiciu na jeszcze kilka bardziej szczegółowych. Pozwala to bowiem na ich lepszą kontrolę i zwiększa czytelność, zaś organy podatkowe takiego postępowania nie negują.
Od bieżącego roku wszyscy ci czynni podatnicy VAT, którzy nie są mikroprzedsiębiorcami i prowadzą księgi i ewidencje za pomocą programów komputerowych (w tym także arkusza kalkulacyjnego), mają obowiązek przekazywania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w ww. art. 109 ust. 3 ustawy, w postaci struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (tj. JPK_VAT). Obowiązek taki wynika z art. 82 ust. 1b Ordynacji podatkowej.

Mówiąc innymi słowy prowadzoną ewidencję VAT za okresy miesięczne trzeba wysyłać do Ministerstwa Finansów. Struktura JPK_VAT winna przy tym być zgodna z deklaracją VAT (czyli określone w ewidencji VAT wartości liczbowe powinny odzwierciedlać stan z deklaracji). Każda korekta VAT powinna też skutkować przekazaniem korekty JPK_VAT.

fot. Antonioguillem - Fotolia.com

Ewidencja JPK_VAT a deklaracja

Ewidencje VAT muszą być zgodne z deklaracją - czyli powinny odzwierciedlać te same wartości liczbowe. Stąd pojawia się pytanie, czy w zakupach wykazywać te pozycje, od których VAT odliczyć nie można?


W związku z powyższym wydaje się, że w takim przypadku w informacji o ewidencji VAT (czyli JPK_VAT) powinny być uwzględniane wyłącznie zakupy, od których VAT podlega odliczeniu. Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT jest sporządzana w oparciu o ewidencję prowadzoną dla celów podatku VAT (jest to w zasadzie ta ewidencja z tym że, sporządzona zgodnie z określoną strukturą logiczną). Ta natomiast winna zawierać m.in. kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku naliczonego (czyli mówiąc innymi słowy podatek naliczony do odliczenia).
Czynny podatnik VAT, który nie odlicza tego podatku od danego zakupu, nie powinien go ujmować w ewidencji dla celów VAT, w deklaracji VAT jak też w JPK_VAT.

Czy jednak dużym błędem będzie sytuacja, w której takie zakupy zostaną wykazane? Wydaje się że nie - jednakże pod warunkiem, że kwoty wykazane w deklaracji VAT będą odpowiadać tym w ewidencji oraz w JPK_VAT. Nie można tutaj dopuścić do sytuacji, gdzie przykładowo zakupy zwolnione z VAT w ewidencji zostaną ujęte, zaś w samej deklaracji VAT pominięte, wskutek czego wystąpi niezgodność pomiędzy taką deklaracją a JPK_VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: