eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Resort finansów wyjaśnia: ulga rehabilitacyjna w PIT za 2016 r.

Resort finansów wyjaśnia: ulga rehabilitacyjna w PIT za 2016 r.

2017-02-13 14:29

Resort finansów wyjaśnia: ulga rehabilitacyjna w PIT za 2016 r.

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2016 - szczegóły stosowania © AUFORT Jérome - Fotolia.com

Ustawodawca w rocznym PIT pozwala odliczać od podstawy opodatkowania różnego rodzaju wydatki ponoszone w związku z niepełnosprawnością. Katalog takich wydatków jest stosunkowo szeroki, niemniej w pewnym zakresie zamknięty. Poniżej prezentujemy wybrane stanowiska resortu finansów odnośnie stosowania ulgi rehabilitacyjnej.

Przeczytaj także: Odliczenie zakupu telewizora w PIT za 2016 rok

Na wstępie należy wyjaśnić, że ulga ta uprawnia do odliczenia bardzo różnych wydatków, gdzie jedne są limitowane inne nie. Ponadto część odliczeń jest określona ryczałtowo, dzięki czemu na odliczenie niektórych kwot nie potrzeba dokumentów potwierdzających wysokość poniesienia wydatków.

Poniżej przedstawimy te wydatki, które nie są objęte limitami, niemniej muszą być odpowiednio udokumentowane. Odliczeniu podlegają tutaj bowiem jedynie wydatki rzeczywiście poniesione.

1. Adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych na potrzeby związane z niepełnosprawnością


Pierwszym wydatkiem nielimitowanym są adaptacja oraz wyposażenie mieszkania/domu, w którym mieszka osoba niepełnosprawna do jej potrzeb.

Resort finansów zwraca uwagę, że tutaj nie występuje katalog wydatków, które można w ramach ulgi rozliczyć. Każdy przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie, gdyż o zaliczeniu wydatków do kosztów będą decydować potrzeby danego podatnika wynikające z jego niepełnosprawności. I tak dla przykładu w przypadku osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu do wydatków na adaptację mieszkania, podyktowanych potrzebami wynikającymi z tej niepełnosprawności, można zaliczyć:
 • wydatki na zakup i montaż balustrad i uchwytów ułatwiających poruszanie,
 • poszerzenie drzwi,
 • likwidację progów,
 • wykonanie podestów i podjazdów dla wózka inwalidzkiego,
 • dostosowanie armatury sanitarnej itp.

Resort podkreśla przy tym, że w ramach ulgi można odliczyć także wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu czy budynku mieszkalnego już w trakcie jego budowy. Ulga nie obejmuje jednak prac na działce wokół budynku.

fot. AUFORT Jérome - Fotolia.com

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2016 - szczegóły stosowania

Czy odliczyć można remont mieszkania oraz przejazd taksówką? Czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego zmniejszy podatek należny fiskusowi? Co odliczymy będąc na turnusie rehabilitacyjnym? Resort finansów podpowiada, jak stosować ulgę rehabilitacyjną.


2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawnością.


Drugą grupą wydatków nielimitowanych są ponoszone na przystosowanie do niepełnosprawności pojazdów mechanicznych. Chodzi tutaj o te wydatki, których skutkiem jest „przerobienie” pojazdu mechanicznego w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez osobę niepełnosprawną.

Katalog takich wydatków może być bardzo szeroki. Z jednej strony mieszczą się tutaj te wydatki, których poniesienie umożliwi kierowanie pojazdem osobie niepełnosprawnej (czyli dostosowanie pojazdu do niepełnosprawności kierowcy), z drugiej zaś wydatki umożliwiające przemieszczanie się pojazdem przez osobę niepełnosprawną jako pasażer. Również i tutaj prawo do odliczenia poszczególnych wydatków uzależnione będzie od rodzaju niepełnosprawności danej osoby. W przypadku niepełnosprawności kończyn dolnych w ramach ulgi można odliczyć m.in. przerobienie w samochodzie:
 • dźwigni zmiany biegów,
 • pedałów hamulca i gazu,
 • zwiększenie powierzchni bagażnika, która umożliwi przewóz wózka inwalidzkiego itp.

3. Zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych osoby niepełnosprawnej.


Tutaj istotnym warunkiem jest to, aby zakupione przedmioty były niezbędne w rehabilitacji. Ministerstwo Finansów wskazuje, że powyższe jest spełnione, gdy
 • pomiędzy rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności istnieje ścisły związek oraz
 • przedmiot ten jest wykorzystywany (używany) w rehabilitacji, przywraca sprawność organizmu lub ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych.

W związku z tym ten sam przedmiot w przypadku jednej osoby niepełnosprawnej będzie uprawniał do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, a w przypadku innej osoby niepełnosprawnej już nie.

Trzeba też pamiętać, że ulga nie obejmuje zakupu sprzętu gospodarstwa domowego, jak też nie ma zastosowania w stosunku do wydatków związanych z wynajmem takiego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych.

4. Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych


Resort wskazuje, że chodzi tutaj o wszelkie wydawnictwa np. prasowe, książkowe, audiowizualne, które pomocne są w rehabilitacji osób niepełnosprawnych (oczywiście stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności).

5. Odpłatności za pobyt w turnusie rehabilitacyjnym.


Resort finansów wskazał, że wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka i jego rodzica jako opiekuna mogą być odliczone jedynie w tej części, w jakiej przypadają na koszty pobytu dziecka (osoby niepełnosprawnej). Nadto w ramach ulgi nie można odliczyć np. wydatku poniesionego przez podatnika na wynajęcie prywatnej kwatery w związku z pobytem w miejscowości uzdrowiskowej w celu poddania się zabiegom leczniczym i rehabilitacyjno-usprawniającym.

6. Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne


Ulga pozwala także na odliczenie ponoszonych odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne.

Odliczyć tutaj można odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, pod warunkiem, że wiążą się one z pobytem w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. O tym, jakie zabiegi wchodzą w zakres zabiegów rehabilitacyjnych, decyduje lekarz specjalista od danego schorzenia.

Resort finansów podkreśla przy tym, że odliczyć nie można tutaj m.in. opłat klimatycznych.

7. Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędnie zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.


Chodzi tutaj wyłącznie o transport zewnętrzny. Odliczeniu podlega transport:
 1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
 2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione wyżej.

W pkt 2 brak określenia rodzaju środka transportu oznacza, że nie istnieją w tym zakresie żadne ograniczenia – mogą to być zatem środki transportu autobusowego, kolejowego, promowego, przewozy taksówkowe lub prywatnym samochodem osobowym - gdy przewóz taki jest odpłatny.
Odliczeniu podlegają jedynie wydatki faktycznie poniesione. W związku z tym podatnik korzystający z ulgi musi posiadać dokumenty stwierdzające ich poniesienie. Co przy tym niezwykle ważne, możliwe jest odliczenie jedynie wydatków poniesionych na przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem stanowiącym własność osoby trzeciej (czy firmy), a nie samochodem własnym (w tym zakresie stosowany jest inny punkt zwolnienia - gdzie kwota odliczenia jest ryczałtowa).

Omawiane odliczenie nie jest limitowane (w przeciwieństwie do odliczenia, dotyczącego używania własnego samochodu osobowego). Dzięki temu podatnik może odliczyć od dochodu (przychodu) przed opodatkowaniem całość poniesionych w roku podatkowym wydatków na ten cel, o ile te zostaną prawidłowo udokumentowane. (np. w formie rachunków, faktur czy umów).

Nie można przy tym zapominać, że odliczeniu podlegają wydatki związane wyłącznie z przejazdami osoby niepełnosprawnej. Jeżeli tej towarzyszy inna osoba, koszty zakupu usługi transportu dla niej ulgą objęty już nie jest.

8. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego na turnusy rehabilitacyjne.


Tutaj ulga pozwala na odliczenie wydatków na transport środkami publicznymi związany z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Resort finansów podkreśla, iż odliczenie obejmuje jedynie opłaty dotyczące wyłącznie przejazdów środkami transportu publicznego, czyli dostępnymi dla ogółu ludności, np. pociągiem, autobusem, a także samolotem rejsowym (który również można uznać za środek transportu publicznego).
Takimi środkami transportu publicznego w żadnym przypadku nie mogą natomiast być pojazdy prywatne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: