eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga rehabilitacyjna: korzystne zmiany na 2018 r.

Ulga rehabilitacyjna: korzystne zmiany na 2018 r.

2017-12-14 13:30

Ulga rehabilitacyjna: korzystne zmiany na 2018 r.

Ułatwienia w rozliczeniu samochodu przy uldze rehabilitacyjnej © Andrey Popov - Fotolia.com

W przyszłym roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy regulujące ulgę rehabilitacyjną. Z odliczeń skorzysta szersza grupa podatników, niż obecnie. Zmniejszają się tez obowiązki dokumentacyjne jak i limit dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu innego podatnika.

Przeczytaj także: Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

Dzięki uldze rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą obniżyć swój podatek poprzez odliczenie od dochodu części wydatków ponoszonych w związku z niepełnosprawnością. Na ogół odliczeniu podlegają wydatki rzeczywiście poniesione, część odliczeń jest jednak ryczałtowa. I to właśnie w ich zakresie będzie można łatwiej stosować obniżenia dochodów.

Niepełnosprawny może zarobić więcej


Do ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są dwa rodzaje podatników: osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Odliczeniu podlegają natomiast ponoszone wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej.

To, kto jest osobą niepełnosprawną, nie budzi wątpliwości. A kim jest podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną? Otóż jest to podatnik, na utrzymaniu którego pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Tak jest obecnie. W roku 2018 dochód osoby niepełnosprawnej, która będzie kwalifikowana jako pozostająca na utrzymaniu innego podatnika, wzrośnie do 10.080 zł. Nadto do dochodu tego nie wlicza się alimentów na rzecz dzieci małoletnich, bez względu na wiek, a otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjnych lub rentę socjalną i dzieci pełnoletnich - uczących się, do ukończenia 25 roku życia.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Ułatwienia w rozliczeniu samochodu przy uldze rehabilitacyjnej

Rośnie limit dochodu osoby niepełnosprawnej traktowanej jako będącej na utrzymaniu podatnika. Rozszerza się też stosowanie odliczenia wydatków na psa asystującego. Najważniejszą zmianą w uldze rehabilitacyjnej jest jednak uprawnienie do odliczenia wydatków na samochód osobowych przez każdego niepełnosprawnego, bez względu na to, czy odbywał zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.


Ulgi limitowe dla wszystkich?


Co do zasady aby z ulgi skorzystać, trzeba posiadać dokumenty potwierdzające faktycznie poniesione kwoty rozliczane w ramach odliczenia. Z reguły są to faktury i rachunki. Część wydatków ustawodawca określił jednak ryczałtowo - co oznacza, że trzeba jedynie uprawdopodobnić, że wydatki tego typu były ponoszone, ale nie wymaga się dla nich rachunków potwierdzających wydanie każdej złotówki. Ryczałty takie w uldze rehabilitacyjnej są trzy, z czego dwa w przyszłym roku zostaną istotnie przemodelowane.

I tak art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że w ramach ulgi podatnicy (wymieni wyżej) mogą odliczyć wydatki na utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

W przyszłym roku odliczenie w związku z utrzymaniem psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, we wspomnianym limicie będzie przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym wymienionym w ustawie (czy podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne), bez względu na stopień grupy inwalidztwa.
Znowelizowany przepis wskazuje na odliczenie wydatków na utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Druga zmiana to ryczałtowe odliczenie posiadanego samochodu osobowego.
Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT mówi bowiem, że od dochodu można odliczyć wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.
W kształcie obowiązującym od 2018 r. regulacja ta będzie pozwalała natomiast na odliczenie wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Mamy tutaj zatem dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze poszerza się katalog osób uprawnionych do odliczenia. Po drugie znika ograniczenie używania auta jedynie do przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Zatem każde użycie auta na potrzeby związane z niepełnosprawnością będzie upoważniać do skorzystania z odliczenia.

Ponadto z obowiązków dokumentacyjnych zniknie konieczność posiadania dokumentów potwierdzających zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, co jest konsekwencją rozszerzenia zakresu powyższego odliczenia.
Zmiany obowiązują już w 2017 r.
Mimo, że znowelizowane przepisy wejdą w życie dopiero 01 stycznia 2018 r., będą one obowiązywać z mocą wsteczną już przy rozliczaniu PIT za 2017 r.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: