eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

2019-03-08 13:51

Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

Ile osób może rozliczyć w PIT ulgę na jeden samochód? © vchalup - Fotolia.com

Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogą odliczyć m.in. wydatki na samochód. Kwota odliczenia jest tutaj ryczałtowa. Nie ma też przeszkód aby jeden samochód odliczyło kilku współwłaścicieli.

Przeczytaj także: Darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2018 r.

Ustawa o PIT wskazuje, że odliczeniu od dochodu podlegają m.in. wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Używanie takie musi jednak dotyczyć celów rehabilitacyjne bądź być związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych

Odliczenie to jest ryczałtowe. Warto w tym miejscu też dodać, że obecnie ma ono dużo szersze zastosowanie, aniżeli jeszcze w PIT za 2016 rok. Wówczas to bowiem odliczenie przysługiwało wyłącznie na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Obecnie zatem z jednej strony szerszy jest krąg uprawnionych do skorzystania z odliczenia (prawo to przysługuje bowiem także w przypadku niepełnosprawności ze stopniem lekkim) z drugiej zaś sposób wykorzystywania samochodu. Wcześniej odliczenie było możliwe jedynie wówczas, gdy samochód służył do koniecznych przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Obecnie, mówiąc w pewnym uproszczeniu każdy, kto korzysta z ulgi rehabilitacyjnej i posiada samochód osobowy, może skorzystać z tej ulgi w stosunku do tego pojazdu.
Ulgę z tytułu używania samochodu mogą również odliczyć osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których to (osób niepełnosprawnych) ubiegłoroczny dochód nie przekroczył 12 357,60 zł. W tym przypadku właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu musi być osoba mająca na utrzymaniu niepełnosprawnego, a odliczyć może używanie tego samochodu w związku z potrzebami osoby niepełnosprawnej (np. dowóz do pracy, szkoły, lekarza, na badania itd.) - czyli używanie samochodu w celach rehabilitacyjnych lub związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez niepełnosprawnego.

fot. vchalup - Fotolia.com

Ile osób może rozliczyć w PIT ulgę na jeden samochód?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczać m.in. wydatki na samochód osobowy. Prawo do takiego odliczenia mają osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, pod warunkiem bycia co najmniej współwłaścicielem samochodu osobowego. Jedno auto może wręcz odliczyć kilka osób.


Podatnik może mieć na utrzymaniu następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów tych nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Co można odliczyć w ramach ulgi


W ramach ulgi samochodowej odliczane są wydatki z tytułu używania samochodu do wskazanych wyżej celów. Są to m.in. wydatki na paliwo, naprawę samochodu, jego przegląd, ubezpieczenie itd., czyli wszystkie niezbędne wydatki do prawidłowego użytkowania samochodu.

Odliczenie jest jednak ograniczone kwotowo – nie może przekroczyć 2 280 zł, także niezależnie od liczby posiadanych pojazdów.

Dokumentowanie ulgi


Aby z ulgi skorzystać, niewątpliwie wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentów potwierdzających fakt posiadania w danym roku samochodu osobowego przez korzystającego z odliczenia (np. dowodu rejestracyjnego). Nie trzeba natomiast legitymować się dowodami potwierdzającymi faktycznie poniesione wydatki. Nie ma zatem obowiązku gromadzenia tutaj faktur za paliwo, remonty czy nabyte części bądź płyny eksploatacyjne. Żadnych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi nie dołącza się też do składanego zeznania. Te jednak należy przechowywać w domu i przedstawić fiskusowi w razie wezwania. Dowodem może tutaj być także oświadczenie podatnika korzystającego z ulgi o wysokości poniesionych wydatków na samochód w związku z niepełnosprawnością (swoją bądź osoby pozostającej na utrzymaniu).

Prawo jazdy nie jest wymagane


Wyżej wskazane warunki to jedyne, jakie występują w przypadku ulgi na samochód. Ustawodawca nie wymaga tutaj posiadania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną bądź podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, który z ulgi korzysta. Wystarczy być tutaj co najmniej współwłaścicielem samochodu. Kierować może nim kto inny. Oczywiście pojazd ten musi służyć osobie niepełnosprawnej.

Samochód u małżonków


Prawo do odliczenia ulgi na samochód przysługuje odrębnie każdemu małżonkowi. Każdy z nich ma też swój limit. Jeżeli zatem przykładowo oboje są niepełnosprawni, oboje mogą skorzystać z odliczenia i to nawet w stosunku do jednego samochodu i w łącznym zeznaniu podatkowym.

Rodzi się tutaj jednak pytanie co sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje tylko jeden z nich?
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31.05.2012 r. nr ILPB2/415-200/12-4/AJ wskazał, że współmałżonek nie musi figurować w dowodzie rejestracyjnym samochodu jako współwłaściciel, aby odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na samochód. Warunkiem nabycia prawa do odliczenia powyższych wydatków jest m.in. to, aby samochód stanowił własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, a ten jest spełniony także w przypadku samochodu nabytego do majątku wspólnego małżonków mimo figurowania w dowodzie jako właściciel tylko jednego z nich.

Dla jednej osoby jeden limit


Limit ulgi samochodowej jest przypisany do osoby (podatnika). Oznacza to, że nie ważne, ile osób niepełnosprawnych taki podatnik ma na utrzymaniu, nie odliczy więcej, aniżeli 2 280 zł. Z drugiej strony nie ma przeszkód, aby ulgę tę rozliczyło kilku współwłaścicieli jednego samochodu (każdy z nich ma tutaj odrębny limit).

Sprzedaż samochodu


Jeżeli podatnik będący osobą niepełnosprawną bądź mający na utrzymaniu taką osobą, posiadał samochód osobowy, który był wykorzystywany w związku z tą niepełnosprawnością bądź w celu ułatwienia wykonywania funkcji życiowych takiej osoby, przysługuje mu prawo do ulgi samochodowej. Powyższe nie zmienia się także w przypadku późniejszej sprzedaży samochodu, bądź posiadania go tylko przez część roku. Również wówczas prawo do ulgi zostaje zachowane. Przy ewentualnej kontroli należy jednakże przedstawić dokumenty potwierdzające fakt posiadania samochodu w badanym okresie (umowa kupna sprzedaży, kserokopia dowodu rejestracyjnego, zaświadczenie z wydziału komunikacji itd.).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: