eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

2019-04-23 13:45

Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

Jak Polacy rozliczają się z fiskusem? © thodonal - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Rośnie liczba Polaków, którzy swoje zeznania podatkowe składają przez internet. W tym roku już blisko 70% podatników deklaruje, że skorzysta z takiej możliwości. Jak wynika z badania KPMG w Polsce, najpopularniejszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego przez internet jest wprowadzona w tym roku usługa Twój e-PIT (50% wskazań). Rośnie liczba osób, które przekazują 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku OPP zamierza wesprzeć 84% respondentów. Blisko połowa podatników zamierza w zeznaniu PIT 2018 skorzystać z odliczenia ulg podatkowych (45% wskazań). Podatnicy najczęściej chcą rozliczyć ulgę na dziecko – wynika z najnowszego raportu KPMG.

Przeczytaj także: Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

Podatnicy pozytywnie o usłudze Twój e-PIT


W 2019 roku liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2018 rok przez internet wzrosła aż o 13 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 69%. Polacy rozliczający się przez internet, najczęściej (50% wskazań) korzystają z usługi Twój e-PIT, która została wprowadzona w tym roku.

90% podatników składających zeznanie podatkowe PIT za 2018 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, oceniło ją zdecydowanie lub raczej pozytywnie. System logowania do usługi jest postrzegany przez 93% Polaków jako zdecydowanie lub raczej bezpieczny. Podatnicy najczęściej (76% wskazań) logowali się do systemu Twój e-PIT za pomocą takich danych jak: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), imię i nazwisko, oraz kwota przychodu w zeznaniu PIT 2017 oraz jedną z kwot przychodu za 2018 rok (np. z informacji PIT 11), jak również kwota nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 rok. Natomiast 24% respondentów badania używała w tym celu zaufanego profilu.

Korzystając z usługi Twój e-PIT, 38% podatników biorących udział w badaniu KPMG zaakceptowało przygotowane wstępnie przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowego bez dokonywania w nim żadnych zmian. 35% Polaków zmieniło część danych w zeznaniu, natomiast co piąty podatnik (20%) odrzucił wstępnie przygotowane przez KAS zeznanie roczne PIT. Aż 93% zeznań złożonych przez usługę Twój e-PIT dotyczyło formularza PIT-37.

Tak duży wzrost osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2018 rok przez internet, jest niewątpliwe wynikiem wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, usługi Twój e-PIT. Jak pokazują wyniki raportu KPMG, już połowa podatników, którzy postanowili rozliczyć swoje zeznanie roczne PIT przez internet, skorzystali z usługi Twój e-PIT. Świadczy to o tym, że podatnicy docenili zalety tej formy rozliczenia się z fiskusem. Należy również zaznaczyć, że w tym roku usługa ta została udostępniona jedynie tym osobom, które rozliczają się na formularzu PIT-37 oraz PIT-38. – mówi Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

fot. mat. prasowe

Twój e-PIT popularny wśród podatników

Polacy chętnie korzystają z nowej usługi rozliczania PIT przez internet, udostępnionej przez fiskusa. Wypiera ona dotychczasowe e-deklaracje.


85% Polaków płaci podatek PIT w miejscu zamieszkania


W tegorocznej edycji badania o 2 punkty procentowe do 85% wzrosła liczba Polaków, którzy rozliczają się w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania, a 10% respondentów deklaruje, że rozlicza się w miejscu zamieszkania, ale nie jest tam zameldowanych. W miejscu samego zameldowania rozliczy się natomiast 5% Polaków.

fot. mat. prasowe

Gdzie Polacy składają PITy?

Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że mieszka w tym samym miejscu, w którym jest zameldowana i tam też rozlicza się ze swoich podatków.


Rośnie liczba podatników wypełniających PIT samodzielnie


Sześciu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 14% Polaków. O 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania wzrosła liczba podatników, którzy samodzielnie wypełniają swój PIT (48% wskazań). Pomimo deklarowanego braku trudności w rozliczeniu PIT, aż 44% osób zleca w całości uzupełnienie deklaracji PIT komuś innemu. Najczęściej są to osoby z rodziny lub znajomi, doradcy podatkowi oraz księgowi.

fot. mat. prasowe

PITy wypełniamy samodzielnie

Sporządzenie PIT-a sprawia trudność coraz mniejszej części społeczeństwa. Nadal jednak korzystamy w tym zakresie z pomocy specjalistów.


Przygotowanie zeznania rocznego PIT postrzegane jest przez dużą część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe. Wynika to z wielu składowych, w tym z wprowadzonej od tego roku usługi Twój e-PIT. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na rozbieżność pomiędzy oceną poziomu trudności wypełnienia zeznania podatkowego przez podatników a odsetkiem Polaków samodzielnie wypełniających PIT. Zaledwie co drugi Polak podlegający obowiązkowi rozliczenia z urzędem skarbowym sporządza zeznanie podatkowe PIT samodzielnie – mówi Grzegorz Grochowina menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

fot. thodonal - Fotolia.com

Jak Polacy rozliczają się z fiskusem?

Coraz chętniej rozliczamy się z fiskusem przez internet. Zasługą takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie nowa usługa wprowadzona przez resort finansów, czyli Twój e-PIT. Polega ona na wstępnym przygotowaniu formularzy rozliczeń przez fiskusa. Jest to najczęściej deklarowany sposób rozliczenia.


45% Polaków korzysta z ulg podatkowych


Z badania KPMG w Polsce wynika, że w zeznaniu podatkowym PIT za 2018 rok 45% podatników skorzysta z dostępnych ulg podatkowych. Jest to wzrost aż o 6 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dzieci (66% spośród podatników korzystających z ulg). Ulgę prorodzinną statystycznie częściej rozliczają podatnicy w przedziale wiekowym 35-44 lata (94% wskazań). 16% podatników odliczyło bądź odliczy w swoim zeznaniu wydatki na cele rehabilitacyjne, a 14% skorzysta z odliczenia dostępnego w ramach ulgi z tytułu darowizn.

84% podatników przekaże 1 procent podatku na rzecz OPP


W tym roku 84% Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym zadeklarowało, że przekazało lub przekaże 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost o 2 punkty procentowe r/r). Chęć przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z poziomem wykształcenia podatników. Jednocześnie aż 98% Polaków zdaje sobie sprawę, że przekazywanie 1 procenta podatku na rzecz wybranych OPP nie stanowi dodatkowego obciążenia podatkowego. Takiej świadomości nie mają najczęściej osoby z podstawowym wykształceniem, gdzie 11% wyraża przekonanie, że 1 procent podatku stanowi dla nich dodatkowe obciążenie podatkowe.

Blisko 8 na 10 respondentów przekazujących swój 1 procent przyznało, że dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. O 5 punktów procentowych do 13% zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniej edycji badania liczba podatników, którzy wybierają OPP w sposób losowy.


Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: