eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Umowa najmu z osobą prywatną w kosztach podatkowych

Umowa najmu z osobą prywatną w kosztach podatkowych

2018-01-29 13:52

Umowa najmu z osobą prywatną w kosztach podatkowych

Jak dokumentować w kosztach umowę najmu lokalu? © Otto - Fotolia.com

Spółka zawarła umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Przeczytaj także: Terminowe umowy najmu: płatność gotówką a koszty podatkowe

Na jakiej podstawie podatnik może ująć w kosztach uzyskania przychodów wydatki na czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, jeżeli wynajmujący nie ma obowiązku wystawiania faktur z tytułu sprzedaży usług najmu?
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o PDOP) nie przewidują szczególnego sposobu dokumentowania zakupu usług najmu od osoby prywatnej, wskazują natomiast na ogólne zasady potrącalności wydatków w kosztach uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP to związek z prowadzoną działalnością oraz cel poniesionego wydatku są decydujące przy dokonywaniu kwalifikacji wydatków podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto, w myśl przepisu art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Stosownie zaś do art. 180 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Dokumentowanie okoliczności zakupu usług najmu od osoby prywatnej innym dowodem niż faktura czy rachunek nie wyłącza zatem możliwości potrącenia wydatku z tytułu najmu lokalu w kosztach podatkowych. Tym samym, zakup usług najmu nieruchomości od osoby fizycznej wystarczy udokumentować przez zawarcie umowy wskazującej na obowiązek najemcy w zakresie ponoszenia kosztów czynszu czy opłat za media.

fot. Otto - Fotolia.com

Jak dokumentować w kosztach umowę najmu lokalu?

Zawarcie umowy najmu z osobą prywatną, która nie wystawia z tego tytułu faktur czy rachunków, jak najbardziej może być rozliczone w kosztach podatkowych najemcy. Podatnik może tutaj bowiem posługiwać się innymi dowodami - w tym samą umową najmu. Również opłaty eksploatacyjne trafią do kosztów najemcy, ale tutaj warto postarać się o kopie faktur wystawionych na wynajmującego.


W związku z powyższym, podstawą do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatku na czynsz oraz opłaty za media może być sama umowa najmu, a także inne dokumenty, które potwierdzać będą cel i związek tych wydatków z prowadzoną przez podatnika działalnością (przykładowo dokumenty potwierdzające najem nieruchomości na siedzibę).

Zauważyć przy tym należy, że opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokalu mają charakter zmienny. Dodatkowo zatem, w celu potwierdzenia prawidłowości dokumentowania wydatku na media, każdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, do zawartej umowy może zostać dołączona faktura wystawiona na wynajmującego lub sporządzone na podstawie takiej faktury rozliczenie należnych opłat (np. przesłane drogą mailową).
Posiadanie wskazanych dowodów stanowi wystarczającą podstawę do ujęcia wydatków związanych z najmem w kosztach uzyskania przychodów przez cały okres trwania umowy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: