eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta deklaracji na zwrot podatku VAT

Korekta deklaracji na zwrot podatku VAT

2018-05-28 12:39

Korekta deklaracji na zwrot podatku VAT

Zwrot VAT w korekcie deklaracji © ESCALA - Fotolia.com

Gdy do złożonej deklaracji wkradnie się błąd, podatnik winien ją skorygować. A jak zachować się, gdy deklarację złożono prawidłowo, niemniej już po tej czynności przedsiębiorca uznał, że wykazaną pierwotnie nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym chciałby jednak odzyskać w formie zwrotu bezpośredniego?

Przeczytaj także: Korekta deklaracji VAT po kontroli podatkowej

Zasady korygowania deklaracji podatkowych określa art. 81 Ordynacji podatkowej.
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację podatkową poprzez złożenie deklaracji korygującej.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji (art. 81b Ordynacji podatkowej):
  1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
  2. przysługuje nadal po zakończeniu:
    a) kontroli podatkowej,
    b) postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Złożenie korekty w okresie, o którym mowa wyżej w pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Nadto prawo do korekty przysługuje podatnikowi także w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g (tj. wszczętego lub przejętego przez Szefa KAS w sytuacji, gdy może być wydana decyzja z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania), przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu, o którym mowa w art. 200 § 3. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania..

fot. ESCALA - Fotolia.com

Zwrot VAT w korekcie deklaracji

Korekta deklaracji służy do sprostowania pomyłek i błędów znajdujących się w formularzu pierwotnym. W ten sposób można też uzyskać zwrot podatku VAT wcześniej wykazanego do przeniesienia na następny miesiąc. Termin zwrotu fiskus będzie w takim przypadku liczył od daty złożenia korekty deklaracji.


Jak zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.12.2017 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.441.2017.2.PR
„(...) Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji deklaracji, np. określenia wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości kwoty zwrotu podatku oraz innych danych zawartych w treści deklaracji (np.: adresu, nr NIP) – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza, z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji powoduje, że złożona przez niego deklaracja korygująca zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiające jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej. Korekta deklaracji ma na celu skorygowanie błędu poprzez zastąpienie go właściwym zapisem.(...)”

Nie ma tutaj przeciwwskazań, aby podatnik dokonał korekty w celu zmiany dyspozycji co do sposobu rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - z uprzednio wykazanej kwoty do przeniesienia na następnym okres rozliczeniowy - na wskazanie jej do zwrotu na rachunek bankowy.

Korekta taka jest oczywiście dopuszczalna pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość skorzystania z opcji korekty, wymienione w Ordynacji podatkowej (patrz ramka wyżej). Należy też pamiętać, że w przypadku złożenia korekty termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym będzie liczony od daty złożenia korekty a nie deklaracji pierwotnej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: