eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Skutki spóźnionego rozliczenia VAT należnego w deklaracji

Skutki spóźnionego rozliczenia VAT należnego w deklaracji

2017-03-21 13:41

Skutki spóźnionego rozliczenia VAT należnego w deklaracji

Uwaga na błędy w rozliczeniu VAT © hin255 - Fotolia.com

Na podatników VAT ustawodawca nałożył szereg obowiązków. Muszą oni odpowiednio dokumentować swoją sprzedaż fakturami czy też ewidencjonować ją na kasie fiskalnej. Dokumenty te należy wystawić w ściśle określonych terminach. Zbyt późne rozliczenie podatku może bowiem wywrzeć negatywne skutki finansowe.

Przeczytaj także: Skutki spóźnionego obowiązku podatkowego w deklaracji VAT

Faktury są podstawowym dokumentem wykorzystywanym przy rozliczaniu podatku VAT. Sprzedawca musi je wystawiać w określonych terminach oraz zawierać w nich prawem określone informacje. Informacje te powinny nie tylko pozwolić na określenie rodzaju zawartej transakcji czy jej wartości, ale także umożliwić rozliczenie od niej podatku VAT w prawidłowym terminie.
Sprzedawcy często nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest terminowe wystawienie faktury oraz wskazanie w niej prawidłowej daty zakończenia dostawy towaru czy wykonania usługi. Za błędy w tej materii czekają ich często surowe kary finansowe.

Pół biedy, gdy faktura zostanie wystawiona i VAT rozliczony przedwcześnie, wskutek czego w prawidłowym okresie zostanie zaniżony podatek do zapłaty bądź zawyżona kwota zwrotu, które to zostaną wykazane w jednej z wcześniejszych deklaracji. Tutaj nie powstaną odsetki za zwłokę, gdyż zapłacony za wcześnie VAT stanie się nadpłatą zaliczoną na poczet późniejszej zaległości podatkowej.
Zbyt wcześnie wystawiona faktura może jednakże stać się fakturą „pustą”, gdy transakcja nie dojdzie do skutku. Gdy dokument taki wejdzie już do obrotu prawnego, nie będzie można go anulować. Pozostanie wówczas jedynie jego skorygowanie do wartości 0 zł. Jeżeli podatnik korekty nie dokona, będzie zobowiązany do zapłaty VAT wynikającego z faktury.

Fiskus nie wymierzy też od takich błędów dodatkowej sankcji VAT, która obowiązuje od 2017 r.

Rozliczenie VAT z opóźnieniem


Ten kto się spóźnia, musi za to zapłacić. Przede wszystkim nieprzestrzeganie terminów wystawiania faktur wiąże się z wymierzeniem przez fiskusa odpowiedniej kary finansowej z kodeksu karnego skarbowego (kara ta tyczy się zarówno faktur wystawionych przedwcześnie z błędami jak i z opóźnieniem).

Oprócz tego trzeba też pamiętać o odsetkach od zaległości podatkowych. Ustawa o VAT wprost bowiem wskazuje, w którym momencie trzeba rozliczyć VAT należny. Podatnik nie ma tutaj dowolności. Strony umowy też nie mogą się umówić, że podatki rozliczą „później”.
Warto pamiętać, że ustawa o VAT określa wiele szczególnych zasad powstawania obowiązku podatkowego, do których podatnicy muszą się bezwzględnie stosować. Jeżeli dana czynność ma przypisany szczególny moment rozliczenia VAT, podatnik sam z siebie nie może go rozliczyć na zasadach ogólnych.

Każdy błąd w rozliczeniu powinien tutaj być skorygowany tak, aby zadeklarowane wartości odpowiadały danym rzeczywistym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W przypadku zbyt późnego rozpoznania (i wykazana) obowiązku podatkowego, korekta taka skutkuje powstaniem zaległości podatkowej za dany okres rozliczeniowy, która to musi być uregulowana z odsetkami za zwłokę. Odsetki te będą tym wyższe, im dłużej podatnik będzie zwlekał ze sporządzeniem korekty i dopłatą brakującej kwoty.
Skorygowanie błędów polega tutaj na złożeniu korekt deklaracji, w których te wystąpiły. Korekty takie będą z reguły dwie: za okres, w którym VAT należało rozliczyć (tutaj powstanie zaległość podatkowa) oraz za okres, w którym VAT wykazano (tutaj powstanie nadpłata podatku). Korekta VAT polega na ponownym złożeniu deklaracji z danymi prawidłowymi (a nie jedynie na poinformowaniu o powstałej różnicy).
Powstała nadpłata z okresu, w którym błędnie wykazano VAT należny, zostanie z urzędu zaliczona na poczet zaległości podatkowej za okres, w którym podatek ten powinien zostać rozliczony. Podatnik będzie musiał jednak dopłacić odsetki.

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że w takich sytuacjach również fiskus nie będzie nakładał dodatkowej sankcji VAT. Zgodnie bowiem z przepisami, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się bowiem w sytuacji gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego, zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wiąże się wynika z nieujęcia podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, lecz podatek ten został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: