eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Firma w spadku bez podatku

Firma w spadku bez podatku

2019-01-03 13:46

Firma w spadku bez podatku

Firma w spadku bez podatku © Milton Oswald - Fotolia

Najbliższa rodzina nie musi płacić podatku od nabytego w spadku przedsiębiorstwa. Co innego osoby obce. To się jednak zmieniło w listopadzie 2018 r. Pod pewnymi warunkami i tutaj podatek nie wystąpi.

Przeczytaj także: Dziedziczenie firmy a podatki

Z dniem 25 listopada 2018 r. do ustawy o podatku od spadków i darowizn został dodany art. 4b regulujący nowe zwolnienie – odnoszące się do nabytego w spadku przedsiębiorstwa, które obejmie przede wszystkich spadkobierców spoza kręgu najbliższej rodziny. Nie obejmuje ono jednak wszystkich przedsiębiorstw. Wymaga też spełnienia określonych warunków.

Nowy przepis zwalnia od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim. Aby jednak zwolnienie przysługiwało, należy:
  1. dokonać zgłoszenia (przez nabywcę) nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
  2. prowadzić to przedsiębiorstwo przez nabywcę przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

Warunki te muszą zostać spełnione łącznie.

Co w przypadku kilku spadkobierców


Jeżeli przedsiębiorstwo po zmarłym nabędzie więcej niż jedna osoba, zwolnienie obejmie tych nabywców, którzy będą prowadzić tę firmę przez wskazany wyżej okres co najmniej 2 lat. Oczywiście każdy spadkobierca odrębnie zawiadamia tutaj urząd skarbowy o nabyciu takiego przedsiębiorstwa oraz zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

fot. Milton Oswald - Fotolia

Firma w spadku bez podatku

Nabycie w spadku przedsiębiorstwa po osobie fizycznej - również przez inne osoby niż najbliższa rodzina - pod pewnymi warunkami zwolnione jest z podatku


Stosownego zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-ZP (lub z załącznikiem SD-ZP/A).
Ważne
Warunki prowadzenia działalności będą uznawane za zachowane, gdy przedsiębiorstwo zostanie w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, obciążające to przedsiębiorstwo, nie będą mogły zostać odliczone od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych, które stanowią przedmiot spadku.

Najbliższa rodzina z odrębnym zwolnieniem


Powyższe zwolnienie przewidziane jest przede wszystkim dla osób nie zaliczanych do tzw. zerowej grupy podatkowej. Najbliższa rodzina, czyli małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, mogą bowiem korzystać tutaj ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy, który zwalnia od podatku wartość nabytego m.in. spadku pod warunkiem zawiadomienia o nim właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Tutaj dla skorzystania ze zwolnienia nie ma obowiązku prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 2 lat.

Nowe zwolnienie dotyczy nabyć od 25 listopada 2018 r., czyli przypadków, gdy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła tego dnia lub później.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: