eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dojazd do pracy prywatnym samochodem a koszty w rocznym PIT

Dojazd do pracy prywatnym samochodem a koszty w rocznym PIT

2019-01-03 13:48

Dojazd do pracy prywatnym samochodem a koszty w rocznym PIT

Dojazd do pracy © guteksk7 - Fotolia

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę to zdecydowana większość obecnych podatników PIT. Ta grupa płacących podatek dochodowy ustala go od uzyskanego dochodu. Niestety na ogół nie ustala tutaj kosztów rzeczywiście poniesionych, a kwoty ryczałtowe, niewaloryzowane od wielu lat. Od reguły tej występują pewne wyjątki. Wśród nich nie ma jednak najpopularniejszego rozwiązania, czyli dojazdu do pracy własnym samochodem.

Przeczytaj także: Umowa o pracę: bilety autobusowe w kosztach, samochód osobowy nie

Załóżmy, że zakład pracy pracownika jest oddalony od jego miejsca zamieszkania o 30 km. Nie występują tutaj odpowiednie połączenia komunikacji publicznej, w związku z czym pracownik ten musi dojeżdżać do pracy prywatnym samochodem osobowym. W tym celu w roku 2018 przejechał 13.200 km, a jego auto spaliło ok. 920 litrów benzyny. Sam zainteresowany skrzętnie gromadził wystawiane mu imiennie faktury zakupu tego paliwa, które opiewają na kwotę 4.700 zł (auto spala średnio 7 l/100 km).
W PIT-11 od pracodawcy widnieją natomiast koszty 1.668,72 zł. Czy w rocznym PIT nasz pracownik może zatem zastosować koszty w rzeczywiście poniesionej wysokości? Niestety nie.

Jak już była o tym mowa wyżej, dla pracowników ustawodawca przewidział zryczałtowane koszty, które zmniejszają przychód z pracy przy wyliczeniu podatku. Zgodnie z ustawą o PIT miesięczne koszty wynoszą tutaj 111,25 zł, chyba że zakład pracy oraz miejsce zamieszkania pracownika znajdują się w dwóch różnych miejscowościach. Wówczas to koszty takie rosną do kwoty 139,06 zł w skali miesiąca, nie więcej jednak niż 1.668,72 zł w skali roku – przy jednej umowie o pracę (art. 22 ust 2 pkt 3 ustawy o PIT).

fot. guteksk7 - Fotolia

Dojazd do pracy

Za dojazd do pracy prywatnym samochodem pracownik zatrudniony na umowie o pracę w znacznej mierze zapłaci z własnej kieszeni


Gdy pracownik taki w ramach stosunku pracy uzyskuje przychody z tytułu rozporządzania prawami autorskimi, koszty może podnieść do wartości 50% uzyskanego przychodu (po tzw. ZUS-ach) pamiętając jednocześnie, że rocznie nie mogą one przekroczyć 85 528 zł.
W dalszym ciągu są to jednak koszty zryczałtowane. Niemniej ustawa o PIT przewiduje także ustalenie takich kosztów w wysokości rzeczywistej. Mówi o tym art. 22 ust. 11. Niestety ograniczenia w ich stosowaniu są tak duże, że mało kto z nich korzysta.
Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodu określone w kwotowych wartościach ryczałtowych są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy, pracownik może przyjąć je w wysokości faktycznie poniesionej. Tyczy się to jednak wyłącznie wydatków na dojazd do i z pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Z jednej strony zatem, dla rozliczenia kosztów rzeczywistych, ustawodawca wymaga odpowiedniego środka transportu, z drugiej zaś odpowiedniego dokumentu potwierdzającego poniesienie takich wydatków (w postaci wyłącznie imiennych biletów okresowych).

Powyższego nie zmienia nawet fakt, iż nie występują odpowiednie połączenia komunikacji publicznej, które umożliwiałyby podróżowanie nimi do oraz z pracy.
W rezultacie pracownik z naszego przykładu w rocznym PIT uwzględni koszty uzyskania przychodu w wysokości 1.668,72 zł, mimo że rzeczywiście poniesiony wydatki na dojazd do i z pracy, liczone jedynie w stosunku do zużytego paliwa (bez innych wymian eksploatacyjnych) wyniosły prawie 5 tys. zł.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Rozliczenie dojazdu

    Projektant / 2019-01-09 17:30:10

    Jest to przykre. Minister rozlicza się 0,83 zł/km za uzyczenie. Dlaczego ten pracownik nie może tak samo się rozliczać? Przecież podobno równo mamy być traktowani przez fiskusa, czyli jedno prawo dla swoich a dla gawedzi ostrzejsze aby ministerstwa miały na samochody, które ulegają zniszczeniu (pani Szydło, pan Macierewicz i inni) odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: