eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Fiskus potwierdza: stawkę amortyzacji środka trwałego można zmienić

Fiskus potwierdza: stawkę amortyzacji środka trwałego można zmienić

2019-08-23 11:43

Fiskus potwierdza: stawkę amortyzacji środka trwałego można zmienić

Zmiany w stakach i czasie amortyzacji środków trwałych? © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Wydłużenie okresu amortyzacji poprzez obniżenie stawek wynikających z wykazu stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym, nie wpływa na prawo do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.08.2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.262.2019.1.KK.

Przeczytaj także: Wsteczne podwyższenie stawki amortyzacji jest możliwe?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej, gdzie posiada trzy zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Środki trwałe podatkowo amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego Załącznik nr 1 do ustawy o PDOP.

Spółka planuje obniżać stawki amortyzacyjne w stosunku do już posiadanych jak i dopiero co nabytych środków trwałych – do wartości niższej aniżeli wynikające z wykazu. Stawki te w przyszłości mogą też zostać podwyższone – maksymalnie do limitów wynikających z przepisów (amortyzacja bilansowa pozostaje niezmieniona). Spółka zadała pytanie, czy odpisy dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji będą stanowić jej podatkowe koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) będą w każdym przypadku stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu.

fot. WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Zmiany w stakach i czasie amortyzacji środków trwałych?

Podatnik, który zdecydował się na amortyzację liniową środków trwałych, może zmieniać stosowane stawki amortyzacyjne, tzn. obniżać je bądź podwyższać – do limitu wynikającego z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Działanie takie nie pozbawia go kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji środka trwałego w wydłużonym terminie.


W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy nie wystąpi w takim przypadku konieczność odniesienia kosztu amortyzacji do okresu, w którym wystąpił przychód z tytułu wyprodukowanych z wykorzystaniem środków trwałych wyrobów/usług. Powyższe wynika wprost z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865, dalej „ustawa o PDOP”), zgodnie z którym „kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Należy pokreślić, że dokonane/planowane przez Spółkę obniżanie stawek amortyzacyjnych i ich późniejsze podwyższenie będzie przeprowadzane zgodnie z powołanymi powyżej przepisami ustawy o PDOP, w konsekwencji, dokonywane odpisy amortyzacyjne, bez względu na zastosowaną dla ich kalkulacji w danym roku podatkowym stawkę amortyzacyjną (zgodną z przepisami), stanowią/będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w okresie, za który dokonywany jest odpis. Bez znaczenia pozostanie przy tym poziom, czy rodzaj przychodów generowanych w okresie stosowania stawek obniżonych czy stawek podstawowych z Wykazu.

Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w:
• interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.253.2018.1.BK wydanej dnia 23 sierpnia 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) stanowią w każdym przypadku, koszty uzyskania przychodu w okresie dokonania odpisu za dany okres.”;
• interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.162.2017.1.MG wydanej 4 stycznia 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) stanowią w każdym przypadku, koszty uzyskania przychodu w okresie dokonania odpisu za dany okres.”;
• interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.25.2017.l.BJ wydanej 18 maja 2017 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) będą w każdym przypadku stanowić koszty uzyskania przychodu w okresie dokonania odpisu za dany okres.”;
• interpretacji indywidualnej o sygn. 0461-ITPB3.4510.717.106.1.MJ wydanej dnia 19 stycznia 2017 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której organ potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) odpisy amortyzacyjne dokonane w wydłużonym okresie amortyzacji (w porównaniu do okresu standardowego amortyzacji według stawek wynikających z Wykazu) będą w każdym przypadku stanowić koszty uzyskania przychodu w okresie dokonania odpisu za dany okres.”.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż odpisy amortyzacyjne dokonywane w wydłużonym okresie amortyzacji będą stanowić koszty uzyskania przychodu w okresie dokonania odpisu za dany okres. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: