eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Stawki amortyzacji środków trwałych nie zmieniamy w trakcie roku

Stawki amortyzacji środków trwałych nie zmieniamy w trakcie roku

2016-09-07 13:45

Stawki amortyzacji środków trwałych nie zmieniamy w trakcie roku

Stawki amortyzacji środków trwałych nie zmieniamy w trakcie roku © FotolEdhar - Fotolia.com

Przedsiębiorcy mogą w pewnym zakresie manewrować stawkami amortyzacyjnymi stosowanymi do posiadanych środków trwałych. Dzięki temu mogą też optymalizować swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że zmian takich nie można dokonać w każdym momencie.

Przeczytaj także: Korekta odpisów amortyzacyjnych i zeznań podatkowych

Metodę amortyzacji środka trwałego wybiera się na samym początku i nie można jej zmienić przez cały okres używania takiego składnika majątku, nawet jeżeli wskutek błędu metoda została wybrana inna od zamierzonej.
Powyższy pogląd potwierdzają nie tylko organy podatkowe ale i sądy administracyjne. Jako przykład można tutaj przytoczyć wyrok NSA z dnia 21.04.2015 r. sygn. akt II FSK 454/13, w którym to sąd wyjaśnił, że dokonanie wyboru metody amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów oznacza określenie zarówno terminu i okresu amortyzacji jak też stawki amortyzacji. Powyższe elementy, ściśle związane z wybraną przez podatnika metodą, nie mogą ulec zmianie aż do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Szerzej o wyroku pisaliśmy w artykule: Środki trwałe: błędnej metody amortyzacji nie można zmienić

Inaczej jest w zakresie manewrowania samą stawką amortyzacyjną. O ile bowiem ta tylko nie przekracza wartości przewidzianej w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (stanowiących załącznik do ustaw o podatku dochodowym), podatnicy w zasadzie mogą dowolnie je obniżać bądź podwyższać.
Ustawy o podatku dochodowym nie regulują wprost zasad podwyższania bądź obniżania wysokości stawek amortyzacyjnych

Art. 22i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówią jedynie, że podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany takiej dokonuje się jednakże począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

fot. FotolEdhar - Fotolia.com

Stawki amortyzacji środków trwałych nie zmieniamy w trakcie roku

Metodę amortyzacji środka trwałego wybiera się na samym początku i nie można jej zmienić przez cały okres używania takiego składnika majątku.


W ustawach o podatku dochodowym nie ma za to regulacji, które odnosiłyby się do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek. Niemniej brak takich regulacji zdaje się nie być przeszkodą w dokonaniu takiego podwyższenia, o ile oczywiście nowo określona stawka nie będzie wyższa od tej z Wykazu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24.02.2014 r. nr ILPB4/423-457/13-2/DS wyjaśnił, że Spółka może według własnego uznania podwyższyć od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego uprzednio obniżone stawki amortyzacji podatkowej dla wszystkich środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż stawki amortyzacyjne wskazane w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

W którym momencie dokonać podwyższenia/obniżenia?


W przytoczonej interpretacji organ podatkowy zajął się jeszcze jedną, bardzo istotną kwestią. Otóż podkreślił on, że zmiana stawek amortyzacyjnych przewidziana w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mimo że nie została ograniczona przez ustawodawcę żadnym limitem, powinna być dokonywana z uwzględnieniem pozostałych przepisów ustawy.

W związku z tym należy przyjąć, że możliwość obniżania lub podwyższania stawek nie jest uwarunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności. Taką decyzję podejmuje podatnik. To samo tyczy się wysokości obniżenia bądź podwyższenia stawki dla danego środka trwałego.

Ograniczony jest za to czasookres, w którym takich zmian można dokonać. Otóż podatnik może obniżyć dla poszczególnych środków trwałych stawkę amortyzacyjną wynikającą z Wykazu stawek amortyzacyjnych bądź podwyższyć uprzednio obniżoną stawkę począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Powyższe oznacza, że zmiany stawki można dokonać jedynie w momencie wprowadzenia danego składnika majątku do środków trwałych i rozpoczęcia jego amortyzacji, bądź z początkiem kolejnych lat podatkowych. Nie można natomiast stawki zmienić w trakcie roku.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: