eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta odpisów amortyzacyjnych i zeznań podatkowych

Korekta odpisów amortyzacyjnych i zeznań podatkowych

2015-09-09 11:56

Korekta odpisów amortyzacyjnych i zeznań podatkowych

Korekta zaniżonych odpisów amortyzacyjnych © gzorgz - Fotolia.com

Środki trwałe co do zasady podlegają amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne pozwalają przedsiębiorcy na powiększenie kosztów uzyskania przychodu. Jak jednak należy postąpić gdy w wyniku błędu odpisy amortyzacyjne zostały zaniżone? Rozwiązaniem jest korekta odpisów amortyzacyjnych.

Przeczytaj także: Stawki amortyzacji środków trwałych można zmieniać wstecz

Kiedy dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych


Jeśli zaniżenie odpisów amortyzacyjnych nie zostało odkryte odpowiednio szybko konieczne jest cofnięcie się wstecz oraz korekta zeznań podatkowych z ubiegłych lat.
Korekty zaniżonych odpisów amortyzacyjnych nie można bowiem dokonać jednorazowo w roku podatkowym, w którym błąd w ich naliczaniu został zauważony.

Jak skorygować deklaracje z lat ubiegłych?


Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy oraz inkasenci mają prawo skorygować już złożoną deklarację podatkową. Aby tego dokonać należy złożyć deklarację korygującą oraz załączyć do niej pisemne uzasadnienie przyczyn składanej korekty.

Korekta odpisów amortyzacyjnych a przedawnienie zobowiązania podatkowego


Należy mieć jednak na uwadze przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z nimi zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Odnosząc powyższe do zaniżonych odpisów amortyzacyjnych - jeżeli błędnie ustalone odpisy dotyczą okresu, za który zobowiązanie podatkowe nie uległo jeszcze przedawnieniu należy dokonać ich korekty. Jeśli jednak zaniżone odpisy amortyzacyjne dotyczą okresów wcześniejszych - nie ma możliwości ich skorygowania.

fot. gzorgz - Fotolia.com

Korekta zaniżonych odpisów amortyzacyjnych

Jeśli zaniżenie odpisów amortyzacyjnych nie zostało odkryte odpowiednio szybko konieczne jest cofnięcie się wstecz oraz korekta zeznań podatkowych z ubiegłych lat.


Korekta odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych


Zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień przyjęcia środka trwałego do używania przedsiębiorca zobowiązany jest ustalić stawkę(okres) oraz metodę jego amortyzacji. Dodatkowo, przyjęte stawki amortyzacji powinny być okresowo poddawane weryfikacji. Okresowa weryfikacja pozwala na dokonywanie odpowiednich korekt odpisów amortyzacyjnych w latach następnych.

W związku z powyższym, dla celów bilansowych, zaniżone w latach wcześniejszych odpisy amortyzacyjne należy skorygować poprzez podwyższenie stawek amortyzacyjnych w kolejnych latach obrotowych.

Podsumowując, w przeciwieństwie do zasad zawartych w przepisach ustawy o podatku dochodowym, dla celów bilansowych korekty zaniżonych odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać w przyszłych okresach - następujących po okresie odkrycia błędu.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: