eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie VAT: zakup samochodu osobowego za granicą

Rozliczenie VAT: zakup samochodu osobowego za granicą

2019-11-07 13:39

Rozliczenie VAT: zakup samochodu osobowego za granicą

Kiedy kupując prywatnie samochód za granicą zapłacisz od niego VAT? ©  ruigsantos - Fotolia.com

Zakup samochodu za granicą (na terytorium UE)? Dlaczego nie. W ten sposób samochody można sprowadzać nie tylko na potrzeby firmowe, w celach handlowych, ale też na własne cele prywatne. W zależności jednak od tego jaki samochód oraz w jakim celu podmiot go kupuje, czynność ta wywołuje różne skutki podatkowe.

Przeczytaj także: Zakup samochodu z zagranicy w kosztach podatkowych

Mianowicie jeżeli przedmiotem zakupu będzie samochód używanych, osoba kupująca go prywatnie nie będzie miała żadnych obowiązków względem VAT. Jeżeli natomiast kupi samochód nowy, trzeba będzie rozliczyć WNT.

Zakup samochodu używanego


Kupując w innym kraju UE samochód osobowy prywatnie (ciężarowy zresztą też), nabywca co do zasady nie działa jako podatnik. Zakup taki nie powinien w związku z tym wywoływać u niego żadnych skutków na tle tego podatku. Tyczy się to zarówno obrotu krajowego jak i wewnątrzunijnego. I zasada ta jest zachowana w przypadku pojazdów używanych. Jeżeli przy tej transakcji występuje VAT – ten rozliczy sprzedawca – doliczając go do ceny sprzedaży. W przypadku transakcji krajowej będzie to nasz polski VAT. Jeżeli zakup nastąpi w innym państwie unijnym – będzie to podatek od wartości dodanej tego państwa. W Polsce nabywca takiego pojazdu natomiast podatku VAT rozliczać i płacić już nie musi.

Zakup samochodu na WNT


Wszystko zmienia się przy nowych środkach transportu.
Definicja nowych środków transportu znalazła się w art. 2 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z nią nowymi środkami transportu są przeznaczone do transportu osób lub towarów m.in. pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy. Za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Należy przy tym pamiętać, że wystarczy spełnić tylko jeden z powyższych warunków (czyli odpowiednio niski przebieg bądź okres dopuszczenia do ruchu), aby dany pojazd potraktować jako nowy środek transportu.

fot. ruigsantos - Fotolia.com

Kiedy kupując prywatnie samochód za granicą zapłacisz od niego VAT?

Jak w VAT rozliczyć prywatny zakup samochodu za granicą? Jeżeli samochód będzie traktowany jako używany, na kupującym nie będą ciążyć z tego tytułu żadne obowiązki. Podatek ten - o ile wystąpi, doliczy sprzedawca do ceny i zapłaci go u fiskusowi u siebie. Jeżeli jednak zakupiony zostanie nowy środek transportu, konieczne będzie rozliczenie WNT.


Jeżeli zatem Kowalski nabędzie samochód spełniający powyższe kryteria do uznania go za nowy środek transportu, musi z tego tytułu rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, wykazując od zakupu VAT należny. Podatek należy wpłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – bez wezwania ze strony urzędu skarbowego. Dodajmy, że obowiązek podatkowy powstaje tutaj z chwilą otrzymania środka transportu, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika UE.

VAT należny z tytułu takiego zakupu, gdy dokona go podmiot niebędący podatnikiem (nie składający deklaracji VAT), który dokonał jedynie takiego wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, należy wykazać w deklaracji VAT-10.

Co przy tym niezwykle ważne – w takim przypadku VAT należny nie przekształci się w VAT naliczony, podlegający odliczeniu. Zakup ten nie jest bowiem związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych, co jest warunkiem przysługiwania prawa do odliczenia.

Na zakończenie warto też dodać, że jeżeli nowy środek transportu ma być rejestrowany przez nabywcę lub użytkowany na terytorium kraju, powinien on złożyć informację o jego wewnątrzwspólnotowym nabyciu na druku VAT-23. Do informacji tej należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej nabycie samochodu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: