eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Szkolenie dla handlowców w kosztach podatkowych spółki

Szkolenie dla handlowców w kosztach podatkowych spółki

2020-02-24 10:03

Szkolenie dla handlowców w kosztach podatkowych spółki

Jak rozliczyć wydatki na szkolenia sprzedażowe? ©  aerogondo - Fotolia.com

Spółki prowadzące działalność w zakresie sprzedaży różnego rodzaju produktów lub towarów, w celu zwiększenia swoich obrotów, decydują się często na podjęcie współpracy z handlowcami, zajmującymi się dystrybucją oferowanego asortymentu. Praca handlowca wymaga jednak nierzadko, posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie właściwości dóbr, na które pozyskuje się klientów. Istotne w pracy handlowca jest również nieustanne zgłębianie tajników związanych z technikami sprzedaży. Naturalnym działaniem podejmowanym przez spółki jest zatem organizowanie dla handlowców, z którymi współpracują, różnego rodzaju szkoleń technicznych oraz sprzedażowych. Wiąże się to oczywiście z koniecznością ponoszenia pewnych wydatków, które jednak spółka, co do zasady, zaliczy do kosztów uzyskania przychodów.

Przeczytaj także: Rada nadzorcza: kurs a koszty firmy

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), do kosztów uzyskania przychodów należą wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł. Jako kosztów podatkowych nie uznaje się jednakże tych wydatków, które zostały wprost wskazane przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji handlowców współpracujących ze spółką, niewątpliwie ma związek z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Co więcej, organizując szkolenia dla handlowców, należy oczekiwać, że dzięki zdobytej wiedzy, zwiększy się ilość pozyskanych przez nich klientów. W konsekwencji przełoży się to na zwiększenie przychodów spółki. Wydatki na takie szkolenia, mogą zatem stanowić co do zasady koszty uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

fot. aerogondo - Fotolia.com

Jak rozliczyć wydatki na szkolenia sprzedażowe?

Aby dobrze sprzedać dany produkt, handlowiec musi być z niego dobrze przygotowany. Dlatego też spółki współpracujące z handlowcami często przeprowadzają dla nich szkolenia ze swojej branży. Szkolenia takie mogą być połączone z częściami rozrywkowymi. Niestety takie działanie może wywoływać problemy w zakresie rozliczenia w kosztach wydatków na szkolenie.


Analizując kwestię zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją szkoleń dla współpracujących handlowców, nie można jednak zapominać o treści art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy PDOP. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na reprezentację, w tym w szczególności na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów - zwłaszcza alkoholowych. Na przepis ten należy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim wtedy, gdy w programie danego szkolenia, oprócz części merytorycznej, przewidziana jest także część rozrywkowa. Za wydatki na reprezentację powszechnie uznaje się bowiem wydatki, których celem jest wykreowanie oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów, poprzez uwypuklenie swojej zasobności oraz profesjonalizmu (por. wyrok NSA z 17.06.2013 r., sygn. akt: II FSK 702/11).
Jeśli program szkolenia przewiduje część rozrywkową i jest ona jego dominującym elementem, wydatki dotyczące całego przedsięwzięcia (w tym jego części merytorycznej), mogą zostać uznane za wydatki mające na celu kreowanie pozytywnych relacji z współpracownikami (handlowcami), przez co należy uznać, że noszą znamiona reprezentacji i tym samym należy je wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli część rozrywkowa nie dominuje w całym przedsięwzięciu, wówczas tylko wydatki na atrakcje towarzyskie będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Niemniej jednak, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z częścią merytoryczną szkolenia dla handlowców (np. wydatków na transport, wyżywienie, opłacanie kadry szkoleniowej oraz zakwaterowanie), w przypadku, gdy szkolenie połączone jest z częścią rozrywkową (np. uroczystą kolacją), nie powinno budzić wątpliwości, jeśli celem jaki przyświeca organizowanemu przedsięwzięciu jest – oprócz podniesienia kwalifikacji handlowców – również nagrodzenie ich, za osiągnięte wyniki sprzedażowe. W takim przypadku można bowiem wykazać, że zawarcie w programie szkolenia części rozrywkowej nie ma na celu wykreowania pozytywnego wizerunku spółki, lecz dodatkowe zmotywowanie handlowca do jeszcze większego zaangażowania w wykonywaną pracę. To z kolei przełoży się na zwiększenie liczby pozyskanych klientów i tym samym większy przychód osiągany przez spółkę (zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z 22.10.2019 r., sygn. akt: I SA/Bd 501/19).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: