eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Faktury z mechanizmem podzielonej płatności w JPK_VAT

Faktury z mechanizmem podzielonej płatności w JPK_VAT

2020-07-22 12:19

Faktury z mechanizmem podzielonej płatności w JPK_VAT

Mechanizm podzielonej płatności w nowym JPK_VAT ©  apops - Fotolia.com

Nowy JPK_VAT, który zastąpi dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, będzie zawierał pewne dodatkowe informacje. Podatnik będzie w nim m.in. musiał wyróżniać faktury, do których stosuje się mechanizm podzielonej płatności. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.

Przeczytaj także: Faktury z mechanizmem podzielonej płatności w nowym JPK_VAT z deklaracją

W nowym JPK_VAT obowiązkiem oznaczania faktur symbolem „MPP” zostaną objęte faktury, do których obligatoryjnie mechanizm podzielonej płatności musi być stosowany.

Mechanizm podzielonej płatności


Z dniem 1 listopada 2019 r. ustawodawca wprowadził obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności na wybrane towary i usługi. Mechanizm ten polega na tym, że kwotę netto nabywca płaci na rachunek rozliczeniowy (bądź SKOK) sprzedawcy/usługodawcy, a kwotę VAT na jego rachunek VAT – za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanego komunikatu przelewu, w którym wykazuje się:
  1. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  2. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  3. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  4. numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności można dokonywać też zbiorczo. Wówczas to taki komunikat przelewu musi zawierać wszystkie faktury wystawione przez jednego sprzedawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc, czy kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych na tych fakturach. Zamiast numerów faktur natomiast wpisuje się tutaj okres, za który jest dokonywana płatność.

fot. apops - Fotolia.com

Mechanizm podzielonej płatności w nowym JPK_VAT

Już niedługo w JPK_VAT znajdą się nie tylko dane faktur czy innych dokumentów zakupu i sprzedaży, ale także deklaracja VAT oraz dodatkowe informacje o transakcjach. Sprzedawca będzie musiał m.in. informować fiskusa, które z wystawionych przez niego faktur są objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.


Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności nabywca musi stosować do faktur dokumentujących zakupy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota należności takiej faktury przekracza wartość 15.000 zł
Szerzej na temat zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności pisaliśmy m.in. w artykule Obligatoryjna zapłata w mechanizmie podzielonej płatności

Faktur dokumentująca sprzedaż MPP


Podatnik, który dokonuje sprzedaży towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności musi przyjąć dokonaną w ten sposób zapłatę od nabywcy. O obowiązkowym zastosowaniu tego mechanizmu musi też powiadomić nabywcę poprzez umieszczenie na fakturze sprzedaży wyrazów: „mechanizm podzielonej płatności”.

Sprzedawcy jednakże często umieszczają to sformułowanie dobrowolnie również na fakturach, które tego nie wymagają, tak na wszelki wypadek, aby się nie narazić fiskusowi, a ten wskazuje, że takie postępowanie nie jest błędem (odpowiedź na jedno z pytań za mieszczonych na stronie www.podatki.gov.pl):
„(…) podatnik może umieścić na fakturze informację o MPP, nawet jeśli wartość brutto tej faktury nie przekracza 15 tys. zł. Przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz nich zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów „fakturowych”. Również z punktu widzenia Kodeksu karnego skarbowego faktura zawierająca, oprócz elementów koniecznych, dodatkowe informacje, nie jest fakturą wadliwą.(…)”

Także w objaśnieniach podatkowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie mechanizmu podzielonej płatności resort finansów wyjaśnił, że umieszczenie wskazanej adnotacji, pomimo braku takiego obowiązku, nie jest sankcjonowane.
Warto wiedzień
Jeżeli sprzedawca dobrowolnie umieścił na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że ta nie jest objęta ustawowym obowiązkiem stosowania MPP, nabywca nie ma obowiązku regulowania płatności w mechanizmie podzielonej płatności. Może jednak tak uregulować zapłatę doborowolnie.

Mechanizm podzielonej płatności w nowym JPK_VAT


Z dniem 1 października 2020 r. wejdą w życie zmiany w zakresie przekazywania informacji w podatku VAT do urzędu skarbowego. Mianowicie podatnicy przestaną przesyłać deklaracje VAT-7 i VAT-7K, które staną się częścią JPK_VAT (obejmie on ewidencję oraz deklarację). Niestety zmieni się także zakres informacji, jakie ma zawierać sama ewidencja oraz sposób wykazywania w nich danych. Określa je rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.), którego § 10 ust. 4 pkt 13 nakazuje podatnikom oznaczać w ewidencji sprzedaży transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności symbolem „MPP”.

Nowy obowiązek oznaczania faktur sprzedaży jako MPP obejmie jednakże jedynie te z nich, do których obowiązkowo mechanizm podzielonej płatności należy stosować, o czym bezwzględnie trzeba będzie pamiętać.
Z wyjaśnień resortu finansów:

Czy w przypadku gdy na fakturze zamieszczona jest adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, mimo braku takiego obowiązku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług to należy ją oznaczyć MPP?


Nie. Oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Powyższe dotyczy faktur sprzedażowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od kontrahenta) niezależnie od tego czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze.

(odpowiedź umieszczona na stronie internetowej www.podatki.gov.pl)

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: