eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Split payment 2019: stare faktury VAT płacone na starych zasadach

Split payment 2019: stare faktury VAT płacone na starych zasadach

2019-11-08 12:51

Split payment 2019: stare faktury VAT płacone na starych zasadach

Fiskus wyjaśnia: podzielona płatność tylko dla nowych faktur © gustavofrazao - Fotolia.com

Z początkiem listopada 2019 r. podzielona płatność w odniesieniu do wybranych transakcji stała się obowiązkowa. W związku z tym nabywca złomu, usług budowlanych, stali czy elektroniki musi liczyć się z koniecznością zapłaty w ramach tego mechanizmu, pod groźbą znacznych kar finansowych. Niestety w przepisach przejściowych ustawodawca nie wyjaśnił wszystkich przypadków, jak zachować przy przechodzeniu na nowy system rozliczeń.

Przeczytaj także: Podzielona płatność gdy nabywca zwolniony z VAT

Z dniem 1 listopada 2019 r. sprzedaż towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT, podlega obowiązkowemu rozliczeniu w ramach metody podzielonej płatności – o ile wartość faktury (brutto) przekracza 15.000 zł.
W ten sposób rozliczyć należy także tą fakturę, na której tylko część pozycji dotyczy towarów i usług objętych podzieloną płatnością – w tej części. Co przy tym niezwykle ważne, zapłaty w ten sposób powinni dokonywać także podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT. Pisaliśmy o tym w artykule Podzielona płatność gdy nabywca zwolniony z VAT.
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:
  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Sprzedawca, który dokona sprzedaży z obowiązkową podzieloną płatnością, na fakturze musi zawrzeć odpowiednią adnotację, tzn. umieścić wyrazy „metoda podzielonej płatności”. Nabywca natomiast w taki sposób musi dokonać płatności. Za niewypełnienie nowych obowiązków ustawodawca przewidział surowe kary finansowe. I tak oprócz kary karno-skarbowej, sprzedawca musi liczyć się z dodatkową sankcją w wysokości 30% VAT z takiej faktury, a nabywca obok sankcji będzie też (od przyszłego roku) pozbawiony kosztów podatkowych. Sankcji nie stosuje się jedynie w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn otrzymają karę z kodeksu karnego skarbowego. Nadto sankcja VAT u nabywcy nie będzie stosowana, jeżeli dostawca/usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z takiej faktury.

fot. gustavofrazao - Fotolia.com

Fiskus wyjaśnia: podzielona płatność tylko dla nowych faktur

Obowiązkowa podzielona płatność przy wybranych transakcjach stała się faktem z początkiem listopada 2019 r. Nowym regulacjom towarzyszą przepisy przejściowe, wskazujące do kiedy stosować stare zasady opodatkowania a od kiedy nowe. Niestety ustawodawca uregulował stan prawny jedynie w stosunku do sprzedawców, zapominając o kupujących.


Wprowadzone przepisy przejściowe regulują natomiast, jak powinien zachować się sprzedawca przy transakcjach na przełomie października i listopada. Tzn. wskazują do których transakcji stosować stare a do których nowe regulacje. Generalnie w przypadku sprzedaży dokonanej do końca października bądź w listopadzie, ale pod warunkiem wystawienia faktury jeszcze w październiku, sprzedawcę obowiązują stare reguły rozliczeń VAT (a więc bez obowiązkowej podzielonej płatności).

O kupujących ustawodawca zapomniał. Przepisy nie wyjaśniają, od kiedy ci powinni dokonywać obowiązkowych płatności wg nowych reguł. Dlatego też postanowiliśmy spytać o to Krajową Informację Skarbową.

Treść pytania
Z początkiem listopada 2019 r. zostały znowelizowane przepisy VAT w zakresie podzielonej płatności. Ustawodawca wprowadził jednocześnie przepisy przejściowe regulujące zasady rozliczania VAT na przełomie października/listopada.
W przepisach tych nie uregulował jednak zasad dokonywania zapłat za faktury wystawione w starym stanie prawnym (art. 10 ustawy nowelizacyjnej wprowadzającej podzieloną płatność nie wskazuje bowiem, że stosuje się go do art. 108a ustawy o VAT).
W związku z tym mam pytanie, czy faktury wystawione wg zasad obowiązujących przed 1 listopada 2019 r., za które zapłata nastąpi w listopadzie 2019 r. bądź miesiącach następnych, mogą być regulowane na starych zasadach (czyli mówiąc w uproszczeniu zwykłym przelewem na konto), czy też obowiązkowo w ramach podzielonej płatności (oczywiście gdy dotyczą one czynności wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy a wartość faktury przekracza 15.000 zł)?


Odpowiedź organu:
Odpowiadając na pytanie informujemy, że przy założeniu, że do sprzedaży doszło w miesiącu październiku i również w październiku wystawiono fakturę, a jedynie płatność określono w następnym miesiącu, tj. listopadzie 2019 r. transakcja ta winna być rozliczona zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w momencie dokonania sprzedaży, tj. w miesiącu październiku. Tym samym nie ma obowiązku rozliczenia takiej transakcji z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

Oczywiście w odpowiedzi zaznaczono, że nie stanowi ona interpretacji indywidualnej, w związku z czym nie jest wiążąca i nie daje żadnej ochrony. Niemniej takie właśnie wyjaśnienia można otrzymać na Krajowej Informacji Podatkowej jako przyjęte stanowisko przez urzędników.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: