eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Mały ZUS plus w 2021 roku

Mały ZUS plus w 2021 roku

2021-01-06 13:12

Mały ZUS plus w 2021 roku

Dla kogo mały ZUS plus? © Minerva Studio - Fotolia.com

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której uzyskują stosunkowo niskie przychody, mogą opłacać składki na ubezpieczenie społecznie od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów uzyskanych z tej działalności w roku poprzednim, czyli 2020.

Przeczytaj także: Mały ZUS plus 2021: już można się zgłaszać

Warunki małego ZUS plus


Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z „małej działalności plus”:
  • musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych oraz
  • jego przychód w z tej działalności uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Ważne
Wskazany limit 120 000 zł jest limitem rocznym, który ulega proporcjonalnemu obniżeniu, jeżeli firma działała tylko przez część roku.
Limit ten obniża zatem otwarcie firmy w trakcie roku, jej likwidacja czy zawieszenie.

Kolejnym warunkiem skorzystania z małego ZUS plus jest prowadzenie firmy w 2020 r. przez okres co najmniej 60 dni (przedsiębiorca przez co najmniej taki okres czasu musiał podlegać ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności).
Ważne
1. Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej i zwolnieni z podatku VAT.
2. Ulga ta nie przysługuje również tym, którzy podlegają ubezpieczeniom także z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej (np. jako wspólnicy spółek osobowych).
3. Mały ZUS plus nie jest przeznaczony również dla tych, którzy spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek ZUS, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS plus mogą opłacać ci, którzy skorzystali wcześniej z: „ulgi na start” (chyba że zrezygnują z korzystania z tego uprawnienia) oraz z „preferencyjnych składek”. Nie można jednak opłacać składek mały ZUS plus w pierwszym roku prowadzenia działalności.

4. Mały ZUS plus nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców wykonujących dla byłego bądź obecnego pracodawcy te same czynności, które były dla niego świadczone w ramach stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

fot. Minerva Studio - Fotolia.com

Dla kogo mały ZUS plus?

Twoje przychody w 2020 r. z prowadzonej firmy nie przekroczyły 120 000 zł? Możesz ubiegać się o płacenie niższego ZUS. "Promocja" ta jednak jest ograniczona w czasie. Za późno złożone dokumenty są równoznaczne z rezygnacją. Istotny jest też sposób rozliczania podatku.


Jak długo można korzystać z małego ZUS plus?


Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Za miesiąc kalendarzowy przyjmuje się tutaj każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Jakie dokumenty złożyć?


Przedsiębiorca, który w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie korzystał z małego ZUS lub małego ZUS plus, powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych:
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z małego ZUS albo
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli dokładnie 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Powyższe dokumenty należy przekazać do ZUS w terminie najpóźniej do dnia 1 lutego 2021 roku.

Przedsiębiorca, który w grudniu 2020 r. korzystał z małego ZUS plus i chce z niego nadal korzystać, nie składa żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

Przedsiębiorca, który w styczniu 2021 roku dokona wznowienia działalności gospodarczej, którą prowadził w 2020 r. przeze okres co najmniej 60 dni i nie korzystał wówczas z małego ZUS plus, musi przekazać do ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA), a jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy) – w terminie do 1 lutego 2021 r.
Ważne
Rozpoczęcie lub wznowienie działalności gospodarczej po 25 stycznia 2021 r. skutkuje obowiązkiem złożenia powyższych dokumentów w terminie 7 dni liczonymi od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

Przedsiębiorca rozpoczynający lub wznawiający działalność gospodarczą po styczniu 2021 r., która była prowadzona w 2020 r. przez przynajmniej 60 dni, a nie korzystający z małego ZUS plus, musi przekazać do ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA), a jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy) – w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który będzie korzystał z małego ZUS później niż w styczniu 2021 r. (bo wtedy skończą mu się inne dopuszczalne preferencje), musi przekazać do ZUS:
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystał z małego ZUS plus (np. zaprzestał wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończył mu się okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
- w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będzie spełniał warunki do korzystania z małego ZUS plus.
Ważne
Niezgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej na dany rok.

Oprócz standardowych dokumentów rozliczeniowych, składanych przez wszystkich płatników składek, przedsiębiorca korzystający w 2021 r. z małego ZUS plus nadto ma
  • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II),
  • obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów potwierdzających formę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: