eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

2021-06-01 13:33

Koszty podatkowe: Zapłata MPP na rachunek spoza białej listy VAT

Dobrowolna podzielona płatność chroni przez utratą kosztów podatkowych ©  wsf-f - Fotolia.com

Biała lista VAT - to tam znajdziemy informacje o kontrahencie, w tym czy jest on czynnym podatnikiem VAT oraz jakie ma rachunki bankowe znane fiskusowi. Przelew pieniędzy za dokonane zakupy właśnie na zgłoszone organom podatkowym konta bankowe pozwala uniknąć niemiłych konsekwencji w postaci chociażby pozbawienia kosztów uzyskania przychodu. Przed tą sankcją chroni też mechanizm podzielonej płatności.

Przeczytaj także: Transakcje powyżej 15.000 zł: zapłata kartą płatniczą a koszty podatkowe

Załóżmy że firma zakupiła w kraju towar od kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT za kwotę 20.000 zł brutto – na tę wartość została wystawiona faktura. Nie był to towar ujęty w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, firma jednakże dobrowolnie dokonała zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności ale na konto sprzedawcy, które nie figuruje na białej liście VAT. Czy w takim przypadku firma będzie mogła rozpoznać koszty podatkowe z tytułu zakupu tych towarów?

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (a więc której wartość przekracza 15.000 zł):
  1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli na białej liście) - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
  3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Tak stanowią art. 15d ustawy o CIT i odpowiednio w art. 22p ustawy o PIT.

Jeżeli zaś podatnik już zaliczył dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu, to w części, w jakiej jego płatność nastąpi z naruszeniem powyższego obowiązku, zmniejsza ona koszty uzyskania przychodów bądź zwiększa przychody (gdy koszty nie pozwolą na pełne obniżenie) w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem MPP.

fot. wsf-f - Fotolia.com

Dobrowolna podzielona płatność chroni przez utratą kosztów podatkowych

Płacisz za faktury o wartości 15.000 zł na rachunki bankowe sprzedawców spoza białej listy VAT? Takie postępowanie może pozbawić Cię prawa do rozliczania kosztów podatkowych. Wyjątkiem są przypadki, gdy o całym zdarzeniu powiadomisz w określonym terminie fiskusa bądź zapłaty dokonasz w ramach mechanizmu podzielonej płatności.


Zwolnienie z negatywnych konsekwencji w podatku dochodowym


W niektórych przypadkach podatnicy mogą zwolnić się z negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza białej listy. Wśród tych sytuacji można wyróżnić m.in. te, gdzie zapłata należności przez podatnika:
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na ten rachunek zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności, w terminie 7 dni (w czasie pandemii COVID-19 termin ten został wydłużony do 14 dni) od dnia zlecenia przelewu, czy
  • została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, skoro w naszym przypadku zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł została dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT na konto inne, aniżeli znajdujące się na białej liście VAT, ale z dobrowolnym zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to opłacony w taki sposób wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych. Wskazane wyżej ograniczenie nie będzie miało do niego zastosowania.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: