eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek VAT: Długoterminowy wynajem nieruchomości a krótkoterminowe zakwaterowanie

Podatek VAT: Długoterminowy wynajem nieruchomości a krótkoterminowe zakwaterowanie

2021-06-07 11:39

Podatek VAT: Długoterminowy wynajem nieruchomości a krótkoterminowe zakwaterowanie

Najem mieszkania czy usługi zakwaterowania? © nanantachoke - Fotolia.com

Na samym wstępie należy wskazać, że w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) przewidziano zwolnienie od wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne. Dokładnie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT stanowi, że usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe - są zwolnione z podatku VAT.

Przeczytaj także: Stawka VAT na wynajem apartamentu

Warunek wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne jest w tym przypadku najistotniejszy. Ze zwolnienia nie skorzystają usługi wynajmu lokali na cele użytkowe i w efekcie zostaną opodatkowane stawką podstawową wynoszącą 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Warto też zwrócić uwagę na niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.05.2018 r., sygn.: I FSK 1182/16, gdzie sąd stwierdził:

„Nie można w związku z tym przyjąć, że objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest także wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego "wyłącznie na cele mieszkaniowe", gdy najemca prowadzący działalności gospodarczą nieodpłatnie udostępnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale zatrudnionym przez siebie pracownikom. W tej sytuacji wynajem nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali. To, że lokale w ramach działalności najemcy mają być nieodpłatnie udostępnione na cele mieszkaniowe nie powoduje, że budynek (lokale) nie są wynajmowane "wyłącznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. Nie jest to bowiem wykorzystywanie budynku (lokali) dla celów prywatnych.”

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Najem mieszkania czy usługi zakwaterowania?

Najem domu czy mieszkania może być zwolniony z VAT, ale tylko wówczas, gdy występuje na własny rachunek i następuje on wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Z założenia zatem powinien to być najem długotrwały, a nie krótkotrwałe zakwaterowanie, które na ogół opodatkowane jest 8% stawką VAT.


Następnie sąd podkreślił, że w takim przypadku najem nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych najemców, lecz potrzeby zarobkowe, i w związku z tym usługi nie mogą zostać objęte preferencyjna stawką.

Podsumowując, aby wynajem został zwolniony z VAT muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki:
  1. świadczenie usług odbywa się na własny rachunek;
  2. wynajmowana nieruchomość posiada charakter mieszkalny;
  3. sam najem musi zaspokajać cele mieszkaniowe.

Natomiast, art. 43 ust. 20 ustawy o VAT stanowi, iż powyższe zwolnienie, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dalej jako załącznik). Załącznik nr 3 do ustawy zawiera wykaz towarów i usług objętych stawką podatku w wysokości 8%, z kolei w pozycji 47 została wskazana grupa PKWiU 55 - usługi zakwaterowania. W tym właśnie miejscu następuje rozróżnienie tych dwóch typów usług.

Jako usługi zakwaterowania objęte stawka 8% w PKWiU został wymienione, między innymi:
  • usługi hotelarskie związane z zakwaterowaniem;
  • usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
  • usługi świadczone przez pola kempingowe i pola namiotowe.

Powyższe wskazuje, że usługi zakwaterowania, na ogół służą zaspokojeniu celów rekreacyjnych, turystycznych czy nawet biznesowych, a nie – jak długoterminowy wynajem – celów mieszkaniowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie jest pewien jak zaklasyfikować świadczone usługi najmu, posiada możliwość wystąpienia do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która to określi klasyfikacje PKWiU usługi, a co za tym idzie wskaże poprawną stawkę podatku VAT.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: