eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Obnażamy Polski Ład: tyle mała firma "zaoszczędzi" na podatku

Obnażamy Polski Ład: tyle mała firma "zaoszczędzi" na podatku

2021-09-15 13:58

Obnażamy Polski Ład: tyle mała firma "zaoszczędzi" na podatku

Polski Ład: obniżka podatków to pobożne życzenie? © whitelook - Fotolia.com

Projektodawcy Polskiego ładu chwalą się, że proponowane przez nich zmiany to diametralne obniżenie podatków. Czy jest tak w rzeczywistości? Przedstawmy to na przykładzie małej firmy, a w myśl obowiązujących przepisów - nawet mikro.

Przeczytaj także: Polski Ład: fiskus będzie karał optymalizację podatkową?

Kwota wolna od podatku na poziomie 30.000 zł, drugi próg podatkowy przy dochodzie rocznym przekraczającym 120.000 zł i stawki skali podatkowej na dotychczasowym poziomie. To huczne zapowiedzi promujące Polski Ład, jako ten, który zmniejsza obciążenia podatkowe. Zmienią się również zasady obliczania i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale przecież ta nie jest podatkiem. Czy aby na pewno?

Przedstawmy na przykładzie, jak zapowiadane zmiany wpłyną na obciążenia na rzecz budżetu państwa firmy opodatkowanej skalą podatkową, której roczny dochód wynosi 80.000 zł czyli nieco ponad 6,5 tys. zł miesięcznie (przed podatkiem).

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca taki zapłaci od takiego dochodu podatek dochodowy wg 17% stawki podatku z kwotą wolną od podatku na poziomie 3.089 zł. Aby wyliczyć wartość podatku należy zastosować wzór: 80.000 zł x 17% - 525,12 zł (kwota zmniejszająca podatek). Obliczony podatek wynosi zatem 13 074,88 zł

Do tego w 2021 r. taki przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi również zapłacić do ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne, liczoną w wysokości 9% od z góry ustalonej podstawy naliczenia tej składki. Miesięczna ryczałtowa wartość składki wynosi obecnie 381,81 zł. W 2021 r. przedsiębiorca powinien zapłacić jedenaście takich składek oraz jedną w wysokości 362,34 zł (gdy te opłaca terminowo).
W skali roku zatem obciążenie z tytułu składki zdrowotnej wynosi 381,81 zł x 11 + 362,34 zł = 4.562,25 zł

fot. whitelook - Fotolia.com

Polski Ład: obniżka podatków to pobożne życzenie?

Wyższa kwota wolna od podatku, wyższe progi podatkowe - tak jest zapowiadany Polski Ład jako ten, który ma skutkować pozostawieniem w kieszeni Polaków większej części pieniędzy. Aby jednak jednym dać, innym trzeba zabrać. Projektodawcy postanowili sięgnąć tutaj do kieszeni przedsiębiorców i to nie tylko tych bogatych, zarabiających krocie.


Obecne regulacje ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych zakładają jednak, że zapłaconą na własne nazwisko składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca może odliczyć od obliczonego podatku z zastrzeżeniem jednak, że wartość tego odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy naliczenia składki.
Zatem faktycznie przedsiębiorca do ZUS wpłaca 381,81 zł, ale od podatku z tego tytułu może odliczyć 328,78 zł. Przy kwocie składki 362,34 zł odliczeniu podlega kwota 312,02 zł.
Ostatecznie zatem należny podatek dochodowy wyniesie: 13.074,88 zł – (328,78 zł x 11 + 312,02 zł) = 13.074,88 zł – 3.928,60 zł = 9.146,28 zł, co w zaokrągleniu daje 9.146 zł.
Finalne obciążenie przedsiębiorcy wyniesie: 9.146 zł (podatek PIT) + 4.562,25 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne) = 13.708,25 zł
W jego kieszeni pozostanie zatem: 80.000 zł – 13.708,25 zł = 66.291,75 zł

A ile taki przedsiębiorca zapłaci danin po wejściu w życie zmian w ramach Nowego Ładu w proponowanym kształcie?
Kwota wolna od podatku ma wynieść 30.000 zł. Do tej wartości dochodu zatem podatek dochodowy nie wystąpi. Nadwyżka, czyli w naszym przypadku 50.000 zł, będzie opodatkowana 17% stawką PIT.
Podatek dochodowy z tego tytułu wyniesie zatem: 50.000 zł x 17% = 8.500 zł

Dodatkowo przedsiębiorca będzie musiał zapłacić również składkę na ubezpieczenie zdrowotne – ale nie w wysokości zryczałtowanej, a 9% uzyskanego dochodu.
Składka ta wyniesie: 80.000 zł x 9% = 7.200 zł – i zgodnie z projektowanymi zmianami w żadnej części nie będzie zmniejszała należnego fiskusowi podatku.
Finalne obciążenie przedsiębiorcy w myśl zasad Polskiego Ładu wyniesie zatem: 8.500 zł + 7.200 zł = 15.700 zł
W jego kieszeni pozostanie zaś: 80.000 zł – 15.700 zł = 64.300 zł, a więc o prawie 2 tys. zł mniej niż w obecnym stanie prawnym

W odniesieniu do przedsiębiorców płacących podatek wg skali podatkowej i opłacających składki ZUS, Polski Ład wprowadza, w stosunku do obecnego stanu prawnego, zupełnie nowe stawki podatku dochodowego, które w rzeczywistości wyniosą:
  • 9% w przypadku dochodu nieprzekraczającego 30.000 zł
  • 26% - w przypadku dochodu mieszczącego się w przedziale: 30.000 zł - 120.000 zł
  • 41% - w przypadku dochodu przekraczającego 120.000 zł

Płacona obecnie w zryczałtowanej wysokości składka zdrowotna w dużej mierze podlegała odliczeniu od podatku. Obliczanie jej od faktycznego dochodu przedsiębiorcy z jednoczesnym wyłączeniem z możliwości odliczenia od podatku jest równoznaczne z tym, że o wartość tej składki rosną obciążenia podatkowe, z tą różnicą że przekazywane do dwóch różnych instytucji (czyli urzędu skarbowego i ZUS).

Warto w tym miejscu również dodać, że zgodnie z założeniami Polskiego Ładu składkę zdrowotną będą płacić także ci przedsiębiorcy, którzy nie generują dochodu, bądź u których jest on bardzo niski. W takim przypadku podstawę naliczenia tej daniny będzie stanowiła kwota wynagrodzenia minimalnego, które w 2022 r. ma wynosić 3.010 zł.

Zwiększyć mają się też obowiązki w zakresie raportowania do ZUS i fiskusa, co z pewnością przełoży się na większą cenę usług księgowych.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: