eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Do kiedy zmienić formę opodatkowania na 2021 rok?

Do kiedy zmienić formę opodatkowania na 2021 rok?

2021-01-18 13:54

Do kiedy zmienić formę opodatkowania na 2021 rok?

Pamiętaj: zmiana formy opodatkowania do 20 lutego © Rawpixel - Fotolia.com

Nowy rok pozwala na zmianę formy opodatkowania dochodów/przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawodawca zakreśla tutaj terminy takiej zmiany. Te są różne w zależności od stanu faktycznego danej firmy/podatnika.

Przeczytaj także: Do kiedy zgłosić zmianę formy opodatkowania prowadzonej firmy?

Podatnik kontynuujący działalność gospodarczą w roku 2021 może dokonać zmiany formy opodatkowania na:
  • skalę podatkową, 19% stawkę liniową lub ryczałt ewidencjonowany w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;
  • kartę podatkową - w terminie do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności,
  • na inne formy opodatkowania, gdy w poprzednim roku korzystał z karty podatkowej - w terminie do 20 stycznia roku podatkowego.

Jedynie kartowicze mają zatem obecnie sztywny termin, w którym muszą powiadomić fiskusa o jej wyborze bądź zmianie. W przypadku pozostałych przedsiębiorców termin na zmianę formy opodatkowania jest różny – uzależniony od daty powstania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym. I choć w zdecydowanej większości przypadków będzie to 20 luty, tak u niektórych moment ten może być dużo bardziej odwleczony – w przypadku działalności sezonowej nawet o kilka miesięcy.

Zgłaszanie zmian


Zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania należy obowiązkowo dokonać pisemnie pod rygorem nieważności. Nie wystarczy zatem pójść do urzędu skarbowego i ustnie oświadczyć o dokonanej zmianie.
Ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom odgórnie wzoru formularza przewidzianego dla wyboru/zmiany formy opodatkowania. Może to być nawet oświadczenie sporządzone odręcznie. Ważne jest jedynie, aby podatnik się w nim zidentyfikował, wskazał do kogo je kieruje oraz jasno określił zakres zmian (czyli jaką formę opodatkowania którą wybiera) jak też od kiedy będą one stosowane.
Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG zmiany formy opodatkowania mogą również dokonać na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Jedynie w przypadku karty podatkowej wzór jest odgórnie narzucony.

Zaliczki kwartalne i miesięczne


Przedsiębiorcy są obowiązani w trakcie roku wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Te co do zasady są miesięczne, a w wybranych przypadkach – kwartalne.

fot. Rawpixel - Fotolia.com

Pamiętaj: zmiana formy opodatkowania do 20 lutego

20 luty 2021 r. - to ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania na bieżący rok dla istniejących firm, które pierwszy przychód uzyskały w styczniu. Termin ten jednak może być ruchomy. Sposób zgłaszania zmian jest różny w zależności od tego, jakie oświadczenie jest składane i w jakim zakresie.


O wyborze sposobu wpłacania zaliczek za okresy kwartalne w danym roku podatkowym przedsiębiorcy nie powiadamiają odrębnie fiskusa. Informację taką zawiera się dopiero w składanym zeznaniu podatkowym (zarówno w przypadku podatku liczonego od dochodu jak i ryczałtu ewidencjonowanego).

Zaliczki uproszczone


Zaliczki uproszczone to nic innego jak możliwość wpłacania w trakcie roku zaliczek na podstawie danych historycznych z lat ubiegłych, podanych w złożonych zeznaniach podatkowych. Zaliczki uproszczone dostępne są tylko dla przedsiębiorców opłacających podatek od dochodu, czyli przy zastosowaniu skali podatkowej bądź podatku liniowego; ten system rozliczeń nie jest dostępny dla ryczałtowców. Nadto warunkiem zastosowania tego uproszczenia jest prowadzenie w latach ubiegłych firmy oraz uzyskanie dochodów przekraczających kwotę wolną od podatku (rozumianą jako wartość 3 089 zł) w zeznaniu złożonym:
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Urealnienie tych zaliczek do rzeczywistej wartości należnego podatku następuje dopiero w składanym PIT rocznym.
O wyborze zaliczek uproszczonych na 2021 r. podatnik informuje fiskusa dopiero w składanym za ten rok podatkowy zeznaniu. Nie trzeba składać tutaj odrębnego pisma (zarówno o wyborze jak i o rezygnacji z zaliczek uproszczonych).

Podmiot decydujący się na zaliczki uproszczone musi je stosować przez cały rok podatkowy (nie można z tego sposobu rozliczeń zrezygnować bądź utracić do niego prawa) oraz dokonywać wpłat podatku za okresy miesięczne (nie ma możliwości przejścia na zaliczki kwartalne).

Prawa do zaliczek uproszczonych nie mają przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. Wartość zaliczek na podatek ustala się bowiem na podstawie danych historycznych.

Prywatny najem


Prywatny najem, to odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodu. W jego ramach podatnicy mogą poza działalnością gospodarczą rozliczać przychody uzyskiwane z oddanych w najem, dzierżawę itp. prywatnych składników majątku.
Ustawodawca przewidział dla takich przychodów dwie formy opodatkowania: skalę podatkową (jako formę podstawową) oraz ryczałt ewidencjonowany (jako formę fakultatywną).

Obecnie o dokonanym wyborze danej formy opodatkowania podatnik informuje fiskusa poprzez odpowiednie wpłacenie pierwszej zaliczki na podatek bądź pierwszego ryczałtu. Gdy ryczałtowiec pierwszy przychód uzyska w grudniu, o wyborze tej formy opodatkowania powiadomi fiskusa poprzez złożenie zeznania PIT-28.

Jedynie w przypadku wyboru opodatkowania przychodów/dochodów z najmu przez jednego z małżonków (niezależnie od tego, czy przychody będą opodatkowane skalą podatkową czy ryczałtem ewidencjonowanym) bądź rezygnacji z tej opcji należy złożyć stosowne pismo w formie pisemnej w urzędzie skarbowym do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.
Raz złożone oświadczenie jest tutaj ważne także w latach następnych, chyba że w opisanym wyżej terminie zostanie ono zmienione.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: