eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Platformy cyfrowe kontra zmiana przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych

Platformy cyfrowe kontra zmiana przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych

2023-03-06 09:27

Platformy cyfrowe kontra zmiana przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych

Na operatorów platform cyfrowych nakłada się nowe obowiązki sprawozdawcze © pixabay.com

Trwają prace nad zmianą ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustanowienia nowych obowiązków sprawozdawczych dla operatorów platform cyfrowych. W środowisku tych ostatnich trwa ożywiona dyskusja na temat implementacji unijnej dyrektywy DAC7. Przedsiębiorcy uważają bowiem, że zakres nakładanych na nich obowiązków jest zbyt szeroki, a kary za ich nieprzestrzeganie – nazbyt wygórowane.

Przeczytaj także: Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie obowiązki nakładają na operatorów platform cyfrowych nowe przepisy?
  • Jakie informacje będą przekazywały platformy cyfrowe?
  • W jakich kwestiach projekt ustawy różni się od założeń dyrektywy DAC7?

Zgodnie z opublikowanym projektem, ustawa ma wejść w życie 1 maja 2023 r. Pierwsze raportowanie ma być przeprowadzone w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r. i dotyczyć okresu sprawozdawczego, który zakończy się w 2023 r. Co może okazać się dość sporym wyzwaniem logistyczno - technicznym.

Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform cyfrowych, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części za pośrednictwem, której oferowane są towary lub usługi. Przykładem mogą tu być strony internetowe lub aplikacja, które umożliwiają sprzedającym łączyć się z użytkownikami w celu wykonania transakcji handlowej, które oferują m.in. usługi zakwaterowania, transportu pasażerskiego, sprzedaż rzeczy używanych, czy też aplikacje oferujące dostawę jedzenia.

fot. pixabay.com

Na operatorów platform cyfrowych nakłada się nowe obowiązki sprawozdawcze

W razie niewykonania obowiązku sprawozdawczego, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kary pieniężnej dla operatora platformy w wysokości nie większej niż 5 000 000 zł i nie mniejszej niż 100 000 zł.


Jakie informacje będą przekazywały platformy cyfrowe?


Zgodnie z opublikowanym projektem, operatorzy platform będą zobowiązani w szczególności do:
  • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu (przesyłane będą dane sprzedawców tzw. użytkowników platform cyfrowych oraz wysokość osiągniętego przez nich przychodu);
  • przestrzegania określonych procedur należytej staranności dotyczących m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych od nich informacji;
  • przestrzegania procedury wyboru jednego państwa członkowskiego.

Na uwagę zasługuje fakt, iż projekt ustawy różni się w pewnych kwestiach od założeń dyrektywy DAC7. Dotyczy to przede wszystkim:
  • kwestii wyboru państwa członkowskiego, w którym raportujący operatorzy platform będą wypełniali obowiązki sprawozdawcze oraz wpływu tego wyboru na obowiązki sprawozdawcze tych operatorów w innych państwach
  • definicji sprzedawcy podlegającego raportowaniu jak również zakresu informacji podlegających raportowaniu
  • prawidłowej implementacji zasady „pojedynczej rejestracji” / „jednego państwa raportowania” oraz zasad weryfikowania informacji gromadzonych przez operatorów platform.

Zbyt szeroki zakres nowych obowiązków


Jeżeli różnice te nie zostaną wyeliminowane w ostatecznym projekcie przepisów, wymogi nakładane przez polskie regulacje implementujące dyrektywę DAC7 będą istotnie szersze niż wynika to z jej założeń. W szczególności, biorąc pod uwagę szerszy zakres definicji „sprzedawców podlegających raportowaniu” oraz szerszy zakres informacji podlegających raportowaniu, jak również brak pełnego zwolnienia z obowiązku raportowania w Polsce dla operatorów platform, którzy będą przekazywali dane o sprzedawcach w innym państwie członkowskim UE. W rezultacie operatorzy platform działający w Polsce, którzy dla celów sprawozdawczości przewidzianej dyrektywą DAC7 wybiorą inne niż Polska państwo członkowskie, staną przed dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Kary dla przedsiębiorców


Kolejną kwestią, która budzi zastrzeżenie przedsiębiorców są sankcje za uchybienia. W razie niewykonania obowiązku sprawozdawczego, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kary pieniężnej dla operatora platformy w wysokości nie większej niż 5 000 000 zł i nie mniejszej niż 100 000 zł. Są one niewspółmiernie wysokie wobec ilości i zakresu nałożonych nowych obowiązków. Wśród okoliczności rzutujących na wysokość kary powinny znaleźć się przesłanki związane z biernością sprzedawcy i brakiem jego współpracy w przekazaniu informacji lub brakiem jego współpracy w wyjaśnieniu i skorygowaniu nieprawidłowych danych.
Postulujemy zatem obniżenie kar przewidzianych dla operatorów platform cyfrowych oraz o wdrożenie dyrektywy DAC7 zgodnie z jej założeniami – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: