eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kiedy 20% podatku od pożyczki i darowizny?

Kiedy 20% podatku od pożyczki i darowizny?

2007-01-08 13:55

Od dnia 01.01.2007 roku weszła w życie zasadnicza zmiana w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.) oraz w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Przeczytaj także: Darowizny od najbliższych bez podatku

Otóż w przypadku ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych za niedopełnienie obowiązku zapłaty należności podatkowej podatnik zostanie obciążony 20-proc. stawką sankcyjną, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:
  • powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek nie został zapłacony,
  • biorący pożyczkę członek najbliższej rodziny w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Natomiast w przypadku ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnik zostanie obciążony 20-proc. stawką sankcyjną, jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Taka nowelizacja prawa ma zachęcić podatników do ujawniania przeprowadzanych transakcji, za czym idzie kontrola obrotu pieniędzy przez fiskusa. Z drugiej zaś strony ma ona wyeliminować nadużycia podatników, którzy w przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej posiadania środków niewiadomego pochodzenia powoływali się na fakt zawarcia umowy pożyczki lub darowizny i uchylali się w ten sposób od zapłaty 75-proc. podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: