eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stacja kontroli pojazdów a kasy fiskalne

Stacja kontroli pojazdów a kasy fiskalne

2007-11-07 12:41

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie badań technicznych pojazdów mechanicznych zaliczoną do grupowania 74.30.Z klasyfikacji statystycznej nie kwalifikuje się do zwolnienia o którym mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych (a więc nie jest wymienione w załączniku do rozporządzenia). Tym samym przedsiębiorca taki może korzystać jedynie ze zwolnienia podmiotowego w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 26.10.2007 r. nr ILPP1/443-219/07-2/MN.

Przeczytaj także: Kasy fiskalne - kiedy wydrukować raport dobowy?

Jakie wątpliwości wyjaśnił dyrektor izby skarbowej?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie badań technicznych pojazdów mechanicznych (74.30.Z klasyfikacji statystycznej). Przychody z wykonywanych z tego tytułu usług dla klientów indywidualnych przekraczają 40 000 zł. Każda taka usługa jest ewidencjonowana w programie komputerowym. W każdym tygodniu informacja o ilości wykonywanych badań technicznych jest przekazywana do Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji, a dalej do Centralnego Rejestru Pojazdów. Usługi te ewidencjonowane są narastająco. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy musi instalować kasę fiskalną? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804) zwolnił z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących na czas określony niektóre grupy podatników.

Mocą przepisu zawartego w § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to jednak traci moc zgodnie z § 3 ust. 4 po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło w trakcie 2007 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Ponadto stosownie do § 2 pkt 1 tego rozporządzenia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2007 r. zwalnia się podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym w załączniku do ww. rozporządzenia. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów mechanicznych, którą zaliczył do grupowania 74.30.Z – klasyfikacji statystycznej. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, ten rodzaj działalności nie kwalifikuje się do zwolnienia o jakim mowa w § 2 pkt 1. Zatem Podatnikowi nie przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dodatkowo podkreślić należy, iż Minister Finansów wskazał w pozycji 38 załącznika do ww. rozporządzenia, że jeżeli podatnik prowadząc działalność gospodarczą świadczy usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, jest zwolniony z ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestracyjnej do dnia 31 grudnia 2007 r. Zapis ten nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed dniem 1 lipca 2007 r. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: