eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Grunt nabyty od osoby prywatnej: sprzedaż a VAT

Grunt nabyty od osoby prywatnej: sprzedaż a VAT

2007-11-27 13:07

Rozpatrzmy następujący przykład: Przedsiębiorca w 2000 r. nabył grunt budowlany od osoby fizycznej. Czynność ta nie podlegała VAT, a zatem podatek ten nie został odliczony. Teraz zamierza go sprzedać. Czy transakcja taka będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Czy możliwe jest zastosowanie któregokolwiek ze zwolnień zawartych w ustawie?

Przeczytaj także: Pozwolenie na rozbiórkę: sprzedaż gruntu niezabudowanego czy zabudowanego?

Jak wskazuje art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług – przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części a także grunty. W art. 5 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy wskazano natomiast, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem co do zasady – ponieważ sprzedaż gruntu mieści się w powyższych definicjach – podlega opodatkowaniu VAT-em.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje jednak pewne zwolnienia. W art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazano, że zwalnia się z tego podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Ze zwolnienia korzysta zatem m.in. sprzedaż lasów czy gruntów rolnych. Niestety wyłączone z tego zwolnienia zostały tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazano także, iż zwalnia się z podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem jednak, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie to dotyczy także używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Definicja towarów używanych została podana z kolei w art. 43 ust. 2 ustawy. Uważa się za nie:
  • budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;
  • pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Jak zatem wynika z powyższego – za towary używane nie można uznać żadnych gruntów (w tym także budowlanych). Zatem to zwolnienie także nie znajdzie zastosowania u naszego podatnika.

Ustaw o VAT nie przewiduje niestety innych zwolnień w tym zakresie - chyba że grunt ten jest sprzedawany razem ze znajdującym się na nim budynkiem. Wtedy bowiem grunt opodatkowuje się taką samą stawką podatku, jaka ma zastosowanie przy sprzedaży tego budynku (a ta może korzystać ze zwolnienia). W naszym przypadku nie ma to jednak miejsca. Tym samym przy sprzedaży powyższego gruntu podatnik będzie musiał zapłacić podatek VAT. Bez znaczenia pozostaje tutaj brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie. Sprzedaż gruntów jest opodatkowana podstawową, a więc 22-proc. stawką podatku VAT.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: