eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Nieodpłatne przekazanie towarów a podatek VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów a podatek VAT

2008-10-21 11:25

Podatkiem VAT opodatkowana jest nie tylko sprzedaż, ale także np. nieodpłatne przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto opodatkować trzeba także np. remanent likwidacyjny firmy. W tych sytuacjach należy zastosować specjalną wycenę towarów.

Przeczytaj także: Przekazanie towarów na cele osobiste a podatek VAT

Art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że przez dostawę towarów należy rozumieć także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
W takiej sytuacji (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi produktów spożywczych) podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10 ustawy o podatku VAT).

W taki sam sposób (czyli na zasadach określonych w art.29 ust. 10 ustawy) dokonuje się wyceny remanentu likwidacyjnego, na co wskazuje art. 14 ustawy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przepis określony w art. 29 ust. 10 został zmieniony z dniem 01 stycznia 2008 r. Przed tym dniem brzmiał on następująco: W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

Jak łatwo zauważyć zmiana była bardzo niewielka: zastąpiono wyraz „określony” wyrazem „określone”. Wywołała ona jednak wątpliwości, jak należy opodatkować np. nieodpłatne przekazanie towarów. Otóż czy w takiej sytuacji podatek VAT liczyć od podstawy opodatkowania jako ceny historycznej, czy też uwzględniać zużycie towaru. Wątpliwości w tej sprawie rozwiało Ministerstwo Finansów udzielając odpowiedzi z dnia 3 czerwca 2008 r. na interpelację poselską nr 3080 (dotyczyła ona opodatkowania remanentu likwidacyjnego). Resort zawarł w niej następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 10 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od dnia 1 stycznia 2008 r. podstawą opodatkowania towarów podlegających spisowi z natury jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Na potrzeby stosowania art. 14 ust. 8 ww. ustawy wprowadzona zmiana oznacza, że przy określeniu podstawy opodatkowania towarów podlegających spisowi z natury uwzględnia się cenę nabycia w momencie dokonywania spisu. Zatem przy likwidacji (zaprzestaniu) działalności nowe brzmienie przepisu art. 29 ust. 10, do którego przepis art. 14 ust. 8 wprost odsyła, pozwala uwzględnić realną wartość towarów podlegających spisowi (np. w przypadku środków trwałych wartość uwzględniającą zużycie tych środków).(…)”

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: