eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Wynagrodzenie pracownika: dofinansowanie w księgach

Wynagrodzenie pracownika: dofinansowanie w księgach

2009-09-09 10:23

Rozpatrzmy następującą sytuację: Firma zatrudniliśmy niepełnosprawnego pracownika. Otrzyma z PFRON dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia. Jak ma zaksięgować listę płac dla tego pracownika oraz jak ma zaewidencjonować otrzymane dofinansowanie? Czy należy korygować koszty wynagrodzenia i składek ZUS?

Przeczytaj także: Zakup samochodu z UE (WNT) a księgi rachunkowe

Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia i zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, którą firma otrzyma z PFRON (z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych), jest pomocą publiczną dla przedsiębiorców. Pomoc tę, w momencie otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy, należy zaksięgować jako pozostały przychód operacyjny. Nie koryguje się kosztów wynagrodzenia i świadczeń na rzecz pracowników.

Listę płac dla pracownika niepełnosprawnego księguje się natomiast tak jak każdą inną listę płac, podstawowe dekrety będą wyglądały następująco:

Naliczone wynagrodzenie brutto
  • Wn konto "Koszty według rodzajów - Wynagrodzenia",
  • Ma konto "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Wyliczone według listy płac składki ZUS potrącane z wynagrodzenia brutto pracownika
  • Wn konto "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
  • Ma konto "Rozrachunki publicznoprawne - ZUS".

Wyliczone składki ZUS pokrywane przez pracodawcę na podstawie deklaracji ZUS DRA:
  • Wn konto "Koszty według rodzajów - Świadczenia na rzecz pracowników" (w analityce - "Składki ZUS płacone przez pracodawcę"),
  • Ma konto "Rozrachunki publicznoprawne - ZUS".


Kosztów wypłaconego wynagrodzenia oraz zapłaconych składek ZUS, które w części zostaną zrefundowane przez PFRON, nie koryguje się - są one kosztem rachunkowym i kosztem uzyskania przychodu firmy.

Od 1 stycznia 2009 r. (zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) PFRON refunduje 75% tzw. kosztów płacy (wynagrodzenie brutto plus składki ZUS płacone przez pracodawcę - art. 2 ust. 4a ww. Ustawy), nie więcej niż ustalone w ustawie maksymalne limity, które zależą od tego, czy pracodawca jest zakładem pracy chronionej, czy działa na otwartym rynku pracy oraz od stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia i wymiaru etatu pracownika niepełnosprawnego, którego dotyczy refundacja.
Składanego do PFRON co miesiąc wniosku o refundację nie księguje się, należy jednak zaewidencjonować otrzymane faktycznie dofinansowanie. Dokumentem źródłowym do księgowania jest wyciąg bankowy.
Dekret dotyczący otrzymanego dofinansowania będzie wyglądał następująco:
  • Wn konto "Bieżący rachunek bankowy",
  • Ma konto "Pozostałe przychody operacyjne".

Przychód z tytułu refundacji części wynagrodzenia i składek ZUS jest przychodem rachunkowym, stanowi też przychód podatkowy.

Podstawa prawna:
  • art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694; ost.zm. Dz.U z 2008 r. nr 214, poz. 1343,
  • art. 2 ust. 4a, art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92; ost. zm. Dz.U z 2009 r. nr 6, poz.33.


Czasopismo "Rachunkowość dla Praktyków" to praktyczne wskazówki dotyczące najnowszych zmian w podatkach, rachunkowości i ubezpieczeniach społecznych, przeznaczone dla doświadczonych księgowych i głównych księgowych, dla kogoś takiego jak Ty!

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: