eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › PIT-y 2011: właściwe zeznanie podatkowe

PIT-y 2011: właściwe zeznanie podatkowe

2012-01-02 13:03

Podobnie jak i w latach poprzednich, tak na początku roku 2011 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobligowani do rozliczenia się z fiskusem z dochodów uzyskanych w roku 2011. Do 31 stycznia 2012 r. swoje PIT-y muszą złożyć ryczałtowcy oraz kartowicze. Reszta ma czas do 30 kwietnia. Rozliczenia trzeba oczywiście dokonać na właściwym formularzu. Ten jest różny w zależności od formy opodatkowania oraz rodzaju uzyskanych przychodów/dochodów.

Przeczytaj także: Rozliczenie PIT za 2011 r. do 30 kwietnia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na PIT-28

Jak co roku na pierwszy ogień idą ryczałtowcy. Przypomnijmy że ci podatnicy, którzy postanowili opodatkować przychody uzyskiwane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tudzież prywatnego najmu ryczałtem ewidencjonowanym, płacą z tego tytułu podatek wg różnych stawek w zależności od przedmiotu opodatkowania (inna stawka ma zastosowanie np. do handlu, usług transportowych i budowlanych oraz innych, jak też różnego rodzaju usług niematerialnych bądź wolnych zawodów), zaś po zakończeniu roku rozliczają się na formularzu PIT-28. Tutaj z PIT-em nie sposób się pomylić, gdyż jest tylko jeden.
Trzeba jednak pamiętać, iż należy do niego dołączyć odpowiednie załączniki w postaci PIT-28/A, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na własne nazwisko tudzież PIT-28/B w przypadku prowadzenia firmy w formie spółki. Podobnie jest w przypadku tzw. prywatnego najmu.

Oprócz wyże wskazanych obowiązkowych PIT-ów, do zeznania załączane są ponadto w razie potrzeb PIT/D i/lub PIT/O, jeżeli podatnik zamierza skorzystać z poszczególnych ulg podatkowych.

Dla kartowiczów PIT-16A

Jeszcze prostsze zadanie w tym zakresie mają podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej kartą podatkową. Ci bowiem nie składają żadnego zeznania, a jedynie deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz ten został oznaczony symbolem PIT-16A.

Przypomnijmy, że przy tej formie opodatkowania wysokość podatku w drodze decyzji ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego. Jest on niezależny od faktycznie uzyskanych dochodów/przychodów. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która to reguluje opodatkowanie kartą podatkową, pozwala jednak na odliczenie od podatku ustalonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnika (jednakże w wysokości nie większej, aniżeli 7,75% podstawy ich wymiaru) i jedynie o wysokości tego odliczenia trzeba powiadomić fiskusa. Nie ma tutaj natomiast możliwości skorzystania z innych ulg i odliczeń (co występuje np. przy ryczałcie ewidencjonowanym).

Gdy firma na zasadach ogólnych to PIT-36, zaś gdy podatek liniowy to PIT-36L

Co do zeznania podstawowego, z jego prawidłowym wyborem większych trudności nie powinni mieć też przedsiębiorcy rozliczający się z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych tudzież płacący podatek liniowy. Dla tych pierwszych ustawodawca przewidział formularz oznaczony symbolem PIT-36, dla liniowców z kolei został przeznaczony ten, który ma symbol PIT-36L. Tutaj trzeba pamiętać dodatkowo o obowiązkowym załączniku – informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla którego został przewidziany symbol PIT/B.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: