eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dochody małoletnich dzieci w PIT (rodziców) za 2020 r.

Dochody małoletnich dzieci w PIT (rodziców) za 2020 r.

2021-01-07 13:47

Dochody małoletnich dzieci w PIT (rodziców) za 2020 r.

Dochody nieletnich rozliczają rodzice © shutterfil77 - Fotolia.com

Wychowujesz małoletnie dziecko (własne bądź przysposobione), które uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce? Pamiętaj, że część tych dochodów w rocznym PIT musisz doliczyć do swoich, inne zaś wykażesz w PIT składanym na imię i nazwisko dziecka.

Przeczytaj także: Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2020

Dochody z pracy własnej, stypendiów czy przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku rozliczane są w PIT dziecka. Inne dochody dolicza do swoich rodzic.

Kto dolicza do swoich dochodów dochody dziecka?


Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Obowiązek ten dotyczy zarówno rodziców biologicznych jak i przysposabiających.

Gdzie wykazać dochody małoletnich dzieci


Gdy dochody małoletnich dzieci winny być doliczone do dochodów rodziców, ci wykazują te dochody w zeznaniu rocznym oraz w załączniku PIT/M. Każdy z rodziców składa odrębny załącznik PIT/M, niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne).

PIT/M należy wypełnić na imię i nazwisko rodzica. Bardzo ważne jest to, że bez względu na liczbę dzieci, których dochody rodzic ma obowiązek doliczyć, złożył on tylko jeden załącznik PIT/M. W załączniku tym należy podać:
  • przychód,
  • koszty uzyskania tego przychodu,
  • dochód (lub stratę),
  • należne zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców.

Dane z PIT/M są następnie przenoszone do formularza PIT-36.

Jeżeli rodzice składają odrębne zeznania podatkowe, dochody małoletnich dzieci powinny być co do zasady doliczane po połowie każdemu z nich.

fot. shutterfil77 - Fotolia.com

Dochody nieletnich rozliczają rodzice

Dziecko małoletnie nie może złożyć PIT-a samodzielnie. W obowiązku tym muszą go wyręczyć rodziców. Dochody takich dzieci, w zależności od ich rodzaju, są ujmowane w odrębnym PIT sporządzanym na imię i nazwisko dziecka bądź dodawane do dochodów rodziców.


Dochody małoletnich rozliczane w zeznaniu odrębnym


Rodzice małoletnich dzieci do swoich dochodów nie doliczają dochodów dzieci z:
  1. Z pracy ich pracy własnej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „praca”. Według słownika języka polskiego praca to świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa. Pracą są zatem wszelkie czynności, których celem jest wytworzenie dobra materialnego lub kulturalnego i to niezależnie od tego, czy są wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego, czy też w ramach działalności wykonywanej osobiście, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Dochodami z pracy są dochody uzyskane ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich, zawodowych itp.
  2. Ze stypendiów wszelkiego rodzaju a więc tych, których podstawą jest zarówno ustawa jak i umowa cywilnoprawna.
  3. Z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku.

Gdy dziecko uzyskuje powyższe dochody, należy z tytułu ich osiągnięcia złożyć odrębne zeznanie podatkowe na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie (w tym w postaci elektronicznej) wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Przypadki szczególne


Jeżeli dziecko uzyskuje zarówno dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców (np. z umowy zlecenia), i dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców, to:
  • dochody, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców, ci winni wykazać wy odrębnym zeznaniu złożonym na imię i nazwisko dziecka;
  • dochody podlegające doliczeniu do dochodów rodziców ci winni wykazać w swoim zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku PIT/M.

Dochody z najmu uzyskane przez dziecko dolicza się do dochodu rodziców, o ile tym ostatnim przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu.

Dochód z najmu uzyskany przez małoletnie dziecko dolicza się do dochodu rodziców, o ile rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu.

Jeżeli rodzice prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, z tytułu której rozliczają się na PIT-36L, aby rozliczyć dochody małoletnich dzieci muszą odrębnie (każdy z nich) złożyć PIT-36 z załącznikiem PIT/M.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: