eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2020

Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2020

2021-01-12 13:31

Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2020

To rodzaj dochodów/przychodów determinuje właściwe zeznanie podatkowe © Pio Si - Fotolia.com

Sezon składania zeznań podatkowych za 2020 r. już się zaczął. Póki co jednak raczkuje, aby pełną parą ruszyć z dniem 15 lutego 2021 r. Formularze złożone wcześniej wywołają skutek prawny właśnie na ten dzień. Mimo to składać można je już w styczniu (póki co tylko w wersji papierowej). Warto zatem wiedzieć, który zestaw formularzy wybrać.

Przeczytaj także: Dochody małoletnich dzieci w PIT (rodziców) za 2020 r.

Zeznania podatkowe PIT za rok 2020 mają te same oznaczenia symbolowe co w latach wcześniejszych, ale w nowych wersjach. Urząd skarbowy nie przyjmie zeznania sporządzonego na nieprawidłowym rozliczeniu (w tym także co do samej jego wersji). Błędnej wersji nie da się też złożyć elektronicznie. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby formularz był aktualny.

Ryczałt ewidencjonowany do końca lutego


Podatnicy, którzy wybrali ryczałt ewidencjonowany, muszą rozliczyć się z fiskusem jako pierwsi. Ustawowy termin przypada tutaj na okres od 15 lutego do ostatniego dnia tego miesiąca roku następującego po rozliczanym. Gdy ten przypada w dzień ustawowo wolny od pracy – przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. Tak jest w tym roku. Ryczałtowcy zatem rozliczenia podatkowe za rok 2020 składają fiskusowi do 1 marca 2021 r.
Obecnie ryczałt ewidencjonowany może być opłacany aż z trzech różnych źródeł przychodu. Są to: pozarolnicza działalność gospodarcza, prywatny najem i dzierżawa oraz inne źródła w zakresie sprzedaży przez rolników przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, a pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Ryczałtowcy rozliczenia dokonują na formularzu PIT-28. Poczynając od rozliczeń za 2019 r. został zlikwidowany załącznik PIT-28/A – nie ma go także wśród PIT za rok 2020. Pozostał zaś załącznik PIT-28/B przewidziany dla przedsiębiorców prowadzących biznes w formie spółek osobowych, dla których ryczałt ewidencjonowany jest dopuszczalny.

fot. Pio Si - Fotolia.com

To rodzaj dochodów/przychodów determinuje właściwe zeznanie podatkowe

Dochody z pracy rozlicz na PIT-37, firmę na PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. Gdy korzystasz z karty podatkowej, zeznania podatkowego nie składasz, a jedynie informację o składkach zdrowotnych, na PIT-16A. A to nie koniec. Ulgi podatkowe bądź wybrane dochody wymagają bowiem dodatkowych formularzy.


Ryczałtowcy mogą rozliczać też szereg ulg podatkowych. Dlatego do formularza podstawowego mogą zostać dołączone PIT/D oraz PIT/O. Pierwszy z wymienionych został przewidziany dla ulg związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika. Chodzi tutaj o ulgi budowlane czy odsetkową, które obecnie już nie obowiązują, niemniej część podatników nadal je rozlicza na zasadach tzw. praw nabytych.

Załącznik PIT/O został przewidziany dla pozostałych ulg (w tym także rozliczanych na zasadach praw nabytych), czyli np. ulgi rehabilitacyjnej, na Internet, darowizn, w tym związane z COVID-19 czy sprzętu dla szkół itp. Tutaj też należy wykazać ulgę termomodernizacyjną. Celowo nie wymieniono wyżej ulgi prorodzinnej – ta bowiem może być rozliczona bowiem jedynie przy dochodach opodatkowanych skalą podatkową.
Warto wspomnieć, że jeszcze przed ryczałtowcami PIT-y muszą złożyć opodatkowani kartą podatkową oraz duchowni– do końca stycznia 2021 r. Ci nie składają jednak zeznań podatkowych a jedynie informacje o wysokości zapłaconej i potrąconej z podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne (odpowiednio PIT-16A i PIT-19A).

Krajowe: umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, renty oraz emerytury w PIT-37


Najczęściej wybieranym przez drukiem podatników jest formularz oznaczony symbolem PIT-37, przy czym nie wynika to z jego koloru czy prostoty, a dochodów, dla rozliczenia których został przewidziany. To on służy bowiem do rozliczenia najczęściej występujących źródeł przychodów, takich jak praca na etacie, umowie cywilnoprawnej czy emerytury, renty itp.
PIT-37 za 2020 r. składa się w terminie od 15 lutego 2021 do 30 kwietnia 2021 r. Formularze złożone wcześniej wywołają takie same skutki prawne, jakby zostały złożone 15 lutego.

PIT-37 został przewidziany dla podatników, którzy uzyskują przychody opodatkowane skalą podatkową za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP. Płatnikiem jest podmiot, który wyręcza podatnika z obowiązku obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Na formularzu tym najczęściej rozlicza się przychody z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów (opodatkowanych, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku),
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia i o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Do zeznania podstawowego PIT-37 często dołączane są także załączniki w postaci PIT/D oraz PIT/O. Na tym ostatnim wykazuje się m.in. bardzo popularną ulgę prorodzinną, czy najnowszą ulgę termomodernizacyjną.
Na formularzu PIT-37 nie mam miejsca dla dochodów/przychodów, od których płatnik pobiera podatek zryczałtowany.

Podatek z firmy liczony od dochodu: PIT-36 albo PIT-36L


Oprócz form zryczałtowanych przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na podstawie „rzeczywistego” dochodu. Do wyboru jest tutaj 19% podatek liniowy bądź skala podatkowa. Zasady te stosuje się też do opodatkowania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Skala podatkowa charakteryzuje się progresją podatkową, która powoduje, że wartość podatku rośnie razem z dochodem. Stawki podatku są dwie: 17% i 32% dla dochodu przekraczającego kwotę 85,5 tys. zł. Przy skali podatkowej w rocznym PIT podatek jest liczony od wszystkich dochodów opodatkowanych w ten sposób, a nie od każdego źródła odrębnie. Podatnicy korzystający z takiego opodatkowania korzystają z pełni przywilejów określonych w ustawie podatkowej (czyli rozliczenia w sposób preferencyjny oraz wszystkich ulg podatkowych).

Podatek liniowy to z kolei stała stawka podatku w wysokości 19% bez względu na wartość uzyskanego dochodu. Ta forma opodatkowania pozbawia większości przywilejów dostępnych przy opodatkowaniu skalą. Dochodów w ten sposób opodatkowanych nie łączy się też z innymi dochodami.

Przedsiębiorca, który wybrał skalę podatkową, rozliczenia podatku dokona na formularzu PIT-36, zaś dla liniowców przewidziano formularz PIT-36L. Do obydwu zeznań podstawowych obowiązkowo trzeba dołączyć PIT/B (przy uzyskiwaniu dochodów z działalności gospodarczej). Do formularza PIT-36 dołączyć można także szereg innych załączników, jak PIT/D, PIT/O, w których wykazywane są ulgi i odliczenia, jak też PIT/M czy PIT/ZG (przewidziany w przypadku dochodów zagranicznych, dołączany także do PIT-36L), w których wykazywane są dodatkowe przychody do opodatkowania.

PIT-36 oraz PIT-36L z załącznikami za rok 2020 składa się od początku roku do końca kwietnia 2021 r.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: