eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie roczne: nadpłata podatku

Rozliczenie roczne: nadpłata podatku

2012-06-21 12:28

Rozliczenie roczne: nadpłata podatku

Rozliczenie roczne © anna - Fotolia.com

Wprawdzie czas rozliczeń w podatku dochodowym za rok 2011 już upłynął, jednakże w dalszym ciągu nie wszyscy podatnicy, którzy wykazali w nim nadpłatę podatku do zwrotu, zwrot ten już otrzymali. A to dlatego, że fiskus ma na to aż 3 miesiące. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli dokonaliśmy korekty złożonego zeznania, termin ten liczy się od złożenia tej korekty.

Przeczytaj także: PIT 2011: Zwrot nadpłaty podatku w 3 miesiące

Do 30 kwietnia należało złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym. Wielu podatników zostawia ten niezbyt przyjemny obowiązek na ostatnią chwilę, co nierzadko wiąże się z błędami kosztującymi podatnika utratę nadpłaty podatku.

Czym jest nadpłata podatkowa?
Według przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (art.52), nadpłatą jest nienależnie pobrana kwota przez organ podatkowy lub też kwota w wysokości wyższej niż należna.

Czy wpłacona przez pomyłkę nadwyżka podatku podlega zwrotowi?
Co do zasady, w sytuacji gdy podatnik zorientuje się, iż błędnie wyliczył wysokość należnego podatku do zapłaty lub też nie uwzględnił wszystkich przysługujących mu ulg podatkowych może zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot uiszczonych kwot. Jak tego dokonać?
  1. w rozliczeniu rocznym, składając PIT-37- w odpowiedniej rubryce formularza wpisując należność,
  2. poprzez złożenie korekty w formie pisemnej uwzględniającej przysługujące ulgi lub poprawę wyliczeń- w sytuacji, gdy PIT-37 został już doręczony do urzędu skarbowego.

W obu przypadkach organ podatkowy ma 3 miesiące na zwrot nienależnie pobranych kwot. Warto jednak podkreślić, iż podatnik powinien określić w jaki sposób chce odzyskać pieniądze- czy osobiście w kasie, poprzez przekaz pocztowy (wówczas koszty obniżą wartość zwracanej nadpłaty) czy też drogą przelewu bankowego (koszty po stronie organu podatkowego). W tym ostatnim przypadku, odmiennie jak określają to przepisy prawa cywilnego, datą zwrotu podatku jest obciążenie konta organu podatkowego a nie uznanie rachunku bankowego podatnika.

fot. anna - Fotolia.com

Rozliczenie roczne

Jeżeli wysokość sumy podlegającej zwrotowi nie przekracza kwoty 8,80 złotych wówczas urząd skarbowy nie jest zobligowany do jej zwrotu

Co z odsetkami?
W sytuacji, gdy słusznie okaże się, iż organ podatkowy jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty, wówczas warto pamiętać, iż zwraca należne sumy z odsetkami do dnia rzeczywistego zwrotu. Obecnie odsetki te wynoszą tyle samo, ile odsetki od zaległości podatkowych.

Zwrot powyżej 8,80 zł
Jeżeli wysokość sumy podlegającej zwrotowi nie przekracza kwoty 8,80 złotych wówczas urząd skarbowy nie jest zobligowany do jej zwrotu. Koszty te stanowią wartość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Kwota ta nie pozostaje w próżni a z urzędu zostaje zaliczona na: zaległości podatkowe, bieżące zobowiązania a w ostateczności na przyszłe zobowiązania podatkowe.

Oczywiście urząd skarbowy, jeżeli zorientuje się, iż na jego konto wpłynęła zbyt wysoka kwota podatku może sam z urzędu zwrócić ją podatnikowi. Może, ale nie musi, co w praktyce oznacza pobożne życzenie.


Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: