eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Karta podatkowa dla lekarzy w ramach wolnego zawodu

Karta podatkowa dla lekarzy w ramach wolnego zawodu

2012-08-24 13:01

Karta podatkowa dla lekarzy w ramach wolnego zawodu

Lekarz © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Lekarzom, jako świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia, przysługuje prawo wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jest nie tylko złożenie wniosku ale także w szczególności prowadzenie działalności bez zatrudniania innych lekarzy.

Przeczytaj także: Jak obniżyć stawki karty podatkowej?

Najprostszą formą opodatkowania, przewidzianą przepisami prawa podatkowego jest karta podatkowa, której główną zaletą jest ograniczenie do niezbędnego minimum wszystkich formalności. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczanie podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej, między innymi nie podlegają obowiązkowi prowadzenia ewidencji uzyskiwanych dochodów, jak i ponoszonych kosztów. Wynika to bezpośrednio z faktu, iż kwota podatku, którą należy zapłacić fiskusowi za każdy miesiąc jest stała w trakcie całego roku podatkowego.

Wysokość miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, jest ustalana indywidualnie dla każdego podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego i zależy między innymi od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, jak też liczby godzin przeznaczanych na wykonywanie zawodu miesięcznie.

Karta podatkowa przysługuje lekarzom świadczącym usługi w ramach wolnego zawodu
Pomimo ewidentnych zalet karty podatkowej, nie każdy podatnik może z niej skorzystać. Do grupy podatników uprawnionych do zastosowania karty podatkowej należą między innymi osoby, reprezentujące tak zwane wolne zawody, do których należą np. lekarze. Od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w ramach wolnego zawodu, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.


Przez wolny zawód na potrzeby ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście między innymi przez lekarzy, pod warunkiem, iż nie jest ona wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

fot. WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Lekarz

Lekarzom, jako świadczącym usługi w zakresie ochrony zdrowia, przysługuje prawo wyboru karty podatkowej, jako formy opodatkowania uzyskiwanych przychodów

Niezbędny wniosek
Nie jest to jednak jedyne ograniczenie, decydujące o prawie zastosowania tej formy opodatkowania. Do opodatkowania przy zastosowaniu tej formy koniczne jest:
  • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie na druku PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej za dany rok podatkowy należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia danego roku, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności),
  • zgłoszenie we wniosku prowadzonej działalności w zakresie wykonywania zawodu lekarza,
  • przy prowadzeniu działalności nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  • nie prowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nieprowadzenie działalności w tym samym zakresie przez małżonka podatnika,
  • niewytwarzanie wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  • prowadzenie zgłoszonej we wniosku działalności tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

fot. mat. prasowe

Stawki karty podatkowej dla lekarzy

Wysokość karty podatkowej dla lekarzy jest różna w zależności od liczby godziń przeznaczonych na wykonywanie tego zawodu w miesiącu


Elżbieta Węcławik, Adam Bujalski

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: