eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek PCC gdy umowa pożyczki ze znajomym?

Podatek PCC gdy umowa pożyczki ze znajomym?

2012-12-01 07:13

Podatek PCC gdy umowa pożyczki ze znajomym?

Pożyczka © wronaavd - Fotolia.com

Umowa pożyczki to jedna z czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Warto jednak pamiętać, że od tej ogólnej zasady istnieją pewne wyjątki. Zwolnieniem z podatku zostały bowiem objęte między innymi pożyczki, udzielane w gronie znajomych, ale tylko do określonych limitów kwotowych.

Przeczytaj także: Kiedy sankcyjna stawka podatku PCC od umowy pożyczki?

Głównym atutem pożyczek zawieranych w gronie znajomych jest nie tylko szybkość i dostępność, ale przede wszystkim stosunkowo niski koszt. Nie bez znaczenia wydaje się przy tym fakt, iż w razie spełnienia określonych warunków, podatek z tytułu zaciągnięcia takiej pożyczki, nie zostanie naliczony.

Opodatkowanie wg stawki 2%

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Przy czym, umowa pożyczki, której wartość przenosi pięć milionów złotych, powinna zostać zawarta na piśmie


Zawarcie wspomnianej umowy łączy się z powstaniem obowiązku podatkowego, na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, co zostało wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten, w wysokości 2% pożyczonej kwoty, obciąża pożyczkobiorcę, który jest zobowiązany w ciągu 14 dni dokonać zapłaty, składając przy tym wypełnioną deklarację PCC-3.

fot. wronaavd - Fotolia.com

Pożyczka

Zwolnieniem z podatku PCC zostały objęte między innymi pożyczki udzielane w gronie znajomych, ale tylko do określonych limitów kwotowych.


Zwolnienie
Od powyższej zasady przepisy prawa podatkowego przewidują jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia, które pozwala uniknąć konieczności odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego także wtedy, gdy strony nie są ze sobą spokrewnione.

Od podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się bowiem także pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż najbliższa rodzina lub osoby zaliczane do tzw. I grupy podatkowej (zalicza się do niej małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów), do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty:
  • 5 000 zł - od jednego podmiotu;
  • 25 000 zł - od wielu podmiotów.

Limit ten jest przyznany na 3 kolejne lata kalendarzowe. Oznacza to, że osoby, które zmuszone są do szukania wsparcia u znajomych więcej niż jeden raz, pożyczane kwoty muszą sumować, pilnując wskazanego limitu. Po przekroczeniu kwot uprawniających do zwolnienia od nadwyżki trzeba zapłacić podatek.


Elżbieta Węcławik, Adam Bujalski

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: