eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Używany samochód osobowy z pełnym podatkiem VAT?

Używany samochód osobowy z pełnym podatkiem VAT?

2013-01-03 13:13

Używany samochód osobowy z pełnym podatkiem VAT?

Sprzedaż auta © ruigsantos - Fotolia.com

Od przyszłego roku sprzedaż wykorzystywanych w działalności gospodarczej samochodów osobowych może wiązać się z naliczeniem od tej czynności pełnego podatku VAT i to nawet wówczas, gdy przy zakupie tego podatku w ogóle nie odliczono. Tyczy się to także innych ruchomości (komputery, meble, maszyny). Wszystko przez planowane zmiany przepisów dotyczących towarów używanych.

Przeczytaj także: Sprzedaż towarów kupionych bez VAT a wykorzystywanych w firmie

Obecny art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT mówi, że zwalnia się z tego podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Towarami używanymi są tutaj ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT).

Tym samym jeżeli przykładowo podatnik VAT (przedsiębiorca) kupił na potrzeby firmy komputer, w stosunku do którego nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT (np. zakup nastąpił od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna-sprzedaży), a który wykorzystywał w firmie przez co najmniej 6 miesięcy, po czym postanowił go zbyć, to transakcja taka będzie zwolniona z podatku VAT.

Wskazane zwolnienie rozszerza przy tym §13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług o samochody osobowe, w stosunku do których podatnicy mieli częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.

fot. ruigsantos - Fotolia.com

Sprzedaż auta

Od przyszłego roku sprzedaż wykorzystywanych w działalności gospodarczej samochodów osobowych może wiązać się z naliczeniem od tej czynności pełnego podatku VAT i to nawet wówczas, gdy przy zakupie tego podatku w ogóle nie odliczono.


Przepis ten mówi mianowicie, że z podatku tego zwalnia się także dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:
a) określonej w fakturze lub
b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest jednak to, że te samochody i pojazdy spełniają definicję towarów używanych określoną w art. 43 ust. 2 ustawy (a więc musiały być wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres co najmniej półroczny).

Tak jest obecnie. Od przyszłego roku jednak wszystko może się zmienić. Planowana duża nowelizacja przepisów, zawarta w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada bowiem uchylenie art. 43 ust. 2 ustawy (definiujący co należy rozumieć przez towar używany) oraz zmianę brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 2. Ma on mówić, że podatku zwolniona będzie dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Trudno natomiast powiedzieć, jak bardzo zmienią się przepisy rozporządzenia wykonawczego – te zapewne poznamy dopiero pod koniec roku 2013.

Jeżeli od przyszłego roku wskazane zmiany wejdą w życie, to opisana w przykładzie sprzedaż komputera przez przedsiębiorcę będzie opodatkowana podstawową stawką podatku. Nie będzie tutaj miało znaczenia to, że przy zakupie nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT (jako że ten nie wystąpił). Każdorazowo trzeba będzie także opodatkować sprzedaż wykorzystywanych w działalności gospodarczej samochodów osobowych.

Zmiana ta może odbić się bardzo niekorzystnie na przedsiębiorcach. Przy sprzedaży będą musieli bowiem naliczyć podatek, mimo że na etapie zakupu tego nie mogli odliczyć. To spowoduje, że realny zysk ze sprzedaży ulegnie zmniejszeniu.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • realny zysk ze sprzedaży ulegnie zmniejszeniu ?

    bartekpila / 2013-11-09 09:36:51

    jak ktoś na samochodach używanych zarabia 23% !!! to mu gratuluje ! a weź teraz jeszcze odlicz od tego VAT który się bierze h*j wie skąd !!!! spierdalać z tąd zostało i otworzyć firme chociażby we Frankfurcie ! odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: