eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Samochód wniesiony do spółki aportem trzeba sprzedać z VAT-em

Samochód wniesiony do spółki aportem trzeba sprzedać z VAT-em

2018-11-08 13:01

Samochód wniesiony do spółki aportem trzeba sprzedać z VAT-em

Samochodu firmowego bez VAT nie sprzedasz? © comzeal - Fotolia.com

Pomimo tego, że spółce w związku z nabyciem samochodu (wniesionego aportem) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jego zbycie nie będzie z VAT-u zwolnione, gdy służył on czynnościom opodatkowanym – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.11.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.694.2018.1.AD.

Przeczytaj także: Sprzedaż wysyłkowa a limit zwolnienia podmiotowego z VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W lipcu 2013 r. wspólnik wniósł aportem do spółki samochód osobowy, który uznano za środek trwały. Z tytułu tej czynności nie naliczono VAT. Samochód został zamortyzowany i obecnie spółka zamierza go sprzedać – po 5 latach użytkowania. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność mieszaną (zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z tego podatku). Współczynnik proporcji w 2017 r. wynosił 6,65%. W okresie użytkowania samochodu spółka odliczała VAT z faktur kosztowych związanych z jego eksploatacją zgodnie z ustalanym współczynnikiem proporcji. Zadano pytanie, czy sprzedaż samochodu musi być opodatkowana VAT-em a jeśli tak, to w jakiej wysokości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

fot. comzeal - Fotolia.com

Samochodu firmowego bez VAT nie sprzedasz?

Jeżeli tylko nabyty samochód służył, przynajmniej częściowo, wykonywaniu czynności opodatkowanych, jego późniejsza sprzedaż również będzie opodatkowana bez możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT. Bez znaczenia pozostaje tutaj sposób nabycia pojazdu i to czy od tego nabycia VAT odliczono, oraz w jakiej proporcji auto służyło czynnościom opodatkowanym a w jakiej czynnościom zwolnionym od podatku.


Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień od podatku.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że pomimo – jak wynika z treści wniosku – Spółce w związku z nabyciem samochodu (wniesionego aportem do Spółki przez jednego ze wspólników) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, niemniej jednak samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności gospodarczej do czynności zwolnionych od podatku i opodatkowanych, to jego zbycie nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz podlegało opodatkowaniu w wysokości 23% stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: