eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Używane środki trwałe w 2014 r.: brak zwolnienia z VAT

Używane środki trwałe w 2014 r.: brak zwolnienia z VAT

2013-12-12 12:54

Używane środki trwałe w 2014 r.: brak zwolnienia z VAT

Używane środki trwałe w 2014 r.: brak zwolnienia z VAT © mattz90 - Fotolia.com

Z początkiem 2014 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Będzie to niemała rewolucja na gruncie VAT, bowiem zmodyfikowane zostaną podstawowe regulacje, do których podatnicy zdążyli się już dobrze przyzwyczaić, a dotyczące choćby terminów wystawiania faktur, czy momentu powstania obowiązku podatkowego. Z ustawy zniknie również definicja towaru używanego oraz dotychczas dostępne zwolnienia podatkowe przy ich sprzedaży. Z jakimi konsekwencjami dla podatnika będzie się to wiązało?

Przeczytaj także: W 2014 r. sprzedaż używanego samochodu osobowego z VAT

Sprzedaż środków trwałych a VAT obecnie
Każdy przedsiębiorca ma prawo sprzedać firmowe środki trwałe. Dokonując takiej transakcji, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę lub rachunek albo zarejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej na takich samych zasadach, jak w przypadku każdej sprzedaży firmowej. U czynnych podatników VAT sprzedaż środka trwałego podlega opodatkowaniu wg stawki właściwej dla danego towaru. Obecnie istnieje jednak możliwość (po spełnieniu kilku warunków) zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług dla towarów używanych.

W myśl obowiązującego do końca 2013 roku art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W tym kontekście ważna jest również zrozumienie, czym dokładnie są towary używane. Otóż zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT należy przez nie rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wynosi co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż za towary należy uznać rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. Oznacza to, iż pojęcie towarów w ustawie o VAT nie ogranicza się zatem jedynie do towarów handlowych, ale swoim zakresem obejmuje również środki trwałe oraz wyposażenie firmy.

fot. mattz90 - Fotolia.com

Używane środki trwałe w 2014 r.: brak zwolnienia z VAT

Czynni podatnicy VAT, którzy zdecydują się na sprzedaż firmowego środka trwałego po 1 stycznia 2014 roku muszą mieć na uwadze fakt, iż jeżeli dany składnik majątku nie był używany wyłącznie na cele związane z działalnością zwolnioną, będą oni musieli opodatkować tę transakcję właściwą stawką VAT.


Oznacza to, iż w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT wprowadził środek trwały do firmy z majątku prywatnego albo zakupił go na podstawie faktury VAT marża, a także w innych sytuacjach, w których nie miał prawa odliczyć naliczonego VAT przy jego nabyciu, dokumentując transakcję jego sprzedaży (jeżeli spełnia definicję towaru używanego), ma on prawo skorzystać ze zwolnienia z VAT, czyli wystawić fakturę sprzedaży ze stawką “zw”.

Od 1 stycznia 2014 roku koniec zwolnień
Wraz z nowelizacją ustawy o VAT, modyfikacji ulegnie wspomniany wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 2, dotyczący zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, od podatku zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie nie będzie dotyczyło zatem towarów używanych, ale wyłącznie tych, które są wykorzystywane na cele działalności zwolnionej. W związku z tym uchylony zostanie art. 41 ust. 2, dotyczący definicji towarów używanych.

Co to oznacza w praktyce? Otóż jeżeli podatnik zdecyduje się na sprzedaż firmowego środka trwałego już w 2014 roku, będzie on musiał opodatkować tę transakcję odpowiednią dla tego rodzaju towarów stawką VAT, nawet wówczas, gdy w przeszłości nie posiadał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Inaczej byłoby, gdyby wspomniany przedsiębiorca prowadził działalność jedynie w zakresie czynności zwolnionych z VAT (np. sprzedawał usługi ubezpieczeniowe) - w takim wypadku miałby prawo zastosować stawkę “zw” przy sprzedaży firmowego samochodu.

Dostawa towarów to nie tylko ich sprzedaż
Przez wzgląd na fakt, iż w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT jest mowa o zwolnieniu dotyczącym dostawy towarów, należy zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca przez takie zdarzenie nie rozumie wyłącznie sprzedaży. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel, w tym m.in:
  • wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione,
  • wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej,
  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkich innych darowizn - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Podsumowując, czynni podatnicy VAT, którzy zdecydują się na sprzedaż firmowego środka trwałego po 1 stycznia 2014 roku muszą mieć na uwadze fakt, iż jeżeli dany składnik majątku nie był używany wyłącznie na cele związane z działalnością zwolnioną, będą oni musieli opodatkować tę transakcję właściwą stawką VAT. Stanie się tak nawet wówczas, gdy przy nabyciu danego środka trwałego nie przysługiwało im prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: